You are here

Konstruowanie maszyn inteligentnych – 5-częściowa seria bezpłatnych seminariów online

Konstruowanie maszyn inteligentnych – 5-częściowa seria bezpłatnych seminariów online

Seria seminariów online z zakresu maszyn inteligentnych

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które były prezentowane podczas pięcioczęściowej serii seminariów online, które omawiały: technologie, techniki oraz wskazówki dotyczące optymalizacji monitorowania procesów, wydajności energetycznej oraz projektowania maszyn inteligentnych.
 

 

Maszyny inteligentne: zintegrowane narzędzia do sterowania i monitorowania umożliwiają budowanie urządzeń produkcyjnych kolejnej generacji
Długość : 27 min

Aby budować bardziej inteligentne maszyny i urządzenia produkcyjne konstruktorzy ulepszają architektury układów sterowania z pomocą systemów wbudowanych, realizujących zaawansowane zadania z zakresu sterowania i monitorowania. Podczas prezentacji zostaną zaprezentowane wyzwania dotyczące takich rozwiązań a także innowacyjne metody rozwiązywania najczęściej napotykanych problemów pozwolające wyprzedzić konkurencję. W trakcie seminarium przedstawione będzie graficzne podejście do projektowania systemów oraz konfigurowalne, gotowe rozwiązania jako narzędzia zapewniające sukces procesu projektowania urządzeń produkcyjnych. Dowiedzą się Państwo również, w jaki sposób zintegrowane systemy sterowania i monitorowania pomagają konstruktorom zrozumieć działanie maszyn różnego typu, bez konieczności czasochłonnego zagłębiania się w nową tematykę.

Dokładność i elastyczność dzięki ścisłej integracji systemu widzenia maszynowego i sterowania napędami
Długość : 27 min

Systemy widzenia maszynowego oraz sterowania napędami stanowią podstawowe elementy przy automatyzacji procesów przemysłowych. Dzięki nim można zwiększyć efektywność oraz konstruować nowoczesne i wydajne maszyny. Najnowocześniejsze systemy sterowania ruchem umożliwiają projektowanie systemów mechatronicznych o wysokim stopniu integracji, natomiast systemy widzenia maszynowego zapewniają stosowanie nieinwazyjnych metod kontroli i pomiarów. Dzięki wysokiemu poziomowi integracji komponentów wizyjnych i sterowania napędami w zautomatyzowanych systemach, konstruktorzy maszyn mogą budować bardziej inteligentne i zróżnicowane urządzenia. Zapraszamy do zapoznania się ze sposobami wykorzystywania takich technologii w celu zwiekszenia dokładności, przyspieszenia pracy oraz łatwiejszej implementacji nowych narzędzi i procesów produkcyjnych. Seminarium online obejmuje przegląd metod integracji systemów widzenia maszynowego i sterowania napędami, wyzwania z nimi związane oraz główne korzyści, jakie można dzięki nim osiągnąć.

Bardziej inteligentne maszyny tworzone dzięki systemom widzenia trójwymiarowego – narzędzia i techniki stosowane w systemach widzenia trójwymiarowego dostępne w NI LabVIEW
Długość : 18 min

Inżynierowie i naukowcy stosują technologie trójwymiarowe w celu realizacji różnych zadań w dziedzinach takich, jak produkcja żywności, obrazowanie medyczne, roboty autonomiczne oraz w przemyśle produkcyjnym. W ramach tej prezentacji uczestnicy uzyskają od ekspertów NI oraz liderów z branży wiedzę na temat widzenia stereoskopowego, triangulacji laserowej oraz specjalnych bibliotek wykorzystywanych do obrazowania 3D za pomocą oprogramowania LabVIEW. Dzięki przykładom rzeczywistych zastosowań dowiedzą się Państwo, w jaki sposób wykorzystać technologię 3D w systemach sterowania robotami, kontroli procesów oraz metrologii.Seminarium przybliża różne techniki obrazowania 3D wraz z przykładowymi zastosowaniami (ze szczególnym naciskiem na obrazowanie stereoskopowe), a także narzędzia do akwizycji i przetwarzania obrazów w środowisku NI LabVIEW.

NI SoftMotion: korzyści z zastosowania w pełni konfigurowalnego systemu sterowania napędami
Długość : 20 min

Wysokowydajne maszyny często wymagają stosowania specjalistycznych algorytmów sterowania oraz zaawansowanej synchronizacji z czujnikami i systemami wizyjnymi. Wymagania takie często trudno spełnić (lub jest to niemożliwe) przy zastosowaniu sterowników ruchu i napędów o zdefiniowanej funkcjonalności, a przejście na model dostosowany do danych potrzeb nie zawsze jest możliwe. Alternatywnym podejściem jest NI SoftMotion, które stanowi otwartą i modułową architekturę sterowania napędami opartą na konfigurowalnych, gotowych do użycia urządzeniach. Prezentacja online obejmuje informacje o wykorzystaniu NI SoftMotion w celu wdrażania specjalistycznych, wysokowydajnych systemów bardziej efektywnie niż w przypadku stosowania tradycyjnych metod.

Rola robotyki w pracy maszyn inteligentnych – prezentacja w języku angielskim
Długość : 16 min

Możliwość łatwej modyfikacji systemu produkcji, w celu wytworzenia innego produktu lub dopasowanej do wymagań klienta jego wersji, jest ważnym wymaganiem stawianym przed nowoczesnymi maszynami produkcyjnymi. Ich konstruktorzy często stosują strategię polegającą na użyciu robotów w roli uniwersalnych manipulatorów. W ramach tego seminarium zaprezentowane będą korzyści wynikające z ich wykorzystania w inteligentnych maszynach. Uczestnicy poznają narzędzia pomagające integrować systemy robotyki z istniejącą architekturą sterowania a także dowiedzą się, w jaki sposób można wykorzystać metody graficznego projektowania systemów do tworzenia złożonych aplikacji sterujących robotami. Omówione zostanie wykorzystanie oprogramowania NI LabVIEW do projektowania systemów oraz biblioteki ImagingLab Robotics Library, pomagające tworzyć zaawansowane aplikacje do obsługi robotów, w których zadania obejmujące widzenie maszynowe, kontrolę ruchu oraz interfejs człowiek-maszyna (HMI – human-machine-interface) są zintegrowane pod kątem zwiększenia elastyczności i wydajności maszyn.

 

Nasze online seminarium na temat maszyn inteligentnych dobiegło końca. Spośród osób, które wzięły udział przynajmniej w 3 seriach seminariów został wylosowany szcześliwy zwycięzca wartościowego treningu LabVIEW. Obejrzyj w jaki sposób prosta aplikacja LabVIEW VI wyselekcjonowała wygraną osobę. Zwycięzcą jest: Martyna Zowade.
 
Gratulacje dla zwycięzcy!! Będziemy kontaktować się z tą osobą w krótkim czasie.

 

 

    Share