You are here

Szkolenie TestStand II: Customization

Szkolenie TestStand II: Customization

Opis

Bazując na szkoleniu TestStand I: Introduction, część II kursu demonstruje jak dostosować możliwości aplikacji TestStand do potrzeb konkretnych użytkowników. Omawiane zagadnienia to wykorzystanie API programu TestStand, tworzenie własnych typów kroków, modeli procesów, interfejsów użytkownika. Szkolenie zawiera także informacje na temat wyboru właściwej architektury systemu testującego.
 
Czas trwania: 2 dni.

Słuchacze

 • Uczestnicy szkolenia TestStand I: Introduction 
 • Nowi użytkownicy środowiska TestStand 
 • Użytkownicy oraz menedżerowie odpowiedzialni za decyzje dotyczące zakupów nowego oprogramowania 
 • Użytkownicy TestStand przygotowujący się do zdobycia certyfikatu Certified TestStand Developer.

 

Wymagania

 • Ukończone szkolenie TestStand I: Introduction lub doświadczenie na poziomie odpowiadającym w/w kursowi 
 • Znajomość oprogramowania służącego do przeprowadzania testów oraz znajomość LabVIEW lub LabWindows/CVI.
 

Produkty firmy NI wykorzystywane podczas szkolenia:

 • TestStand - najnowsza wersja 
 • LabVIEW - najnowsza wersja 
 • LabWindows/CVI - najnowsza wersja.
 

Po ukończeniu kursu będą Państwo posiadali umiejętności z zakresu:

 • Wykorzystywania API TestStand do projektowania własnych aplikacji 
 • Konfiguracji aplikacji TestStand według potrzeb różnych użytkowników 
 • Tworzenia aplikacji dostosowanych do potrzeb testu 
 • Wykorzystania zalet płynących z testowania wielu urządzeń w jednym czasie 
 • Zrozumienia różnych modeli procesów TestStand oraz metod ich modyfikacji 
 • Dostosowywania generacji raportów do swoich potrzeb 
 • Rozwijania i dostosowywania interfejsu operatora.
 

TestStand II: Customization Course – omawiane zagadnienia

Systemy testujące
Lekcja ta przedstawi elementy systemu testującego wspólne dla różnych rodzajów testów.

Tematy:

 • Cele systemu testującego
 • Komponenty systemu testującego
 • Wymogi systemu testującego

 
Wstęp do wykorzystania TestStand API
Lekcja ta przedstawi metodę wykorzystywania TestStand API (Application Programming Interface) w procesie tworzenia systemu testującego. Ta część kursu opisuje funkcjonalność TestStand API oraz dostępne klasy i obiekty. Dodatkowo, zostaną Państwo zapoznani z najczęściej wykorzystywanymi rozwiązaniami.

Tematy:

 • Wstęp do API TestStand
 • Organizacja API TestStand
 • Odwołanie do API TestStand
 • Wykorzystanie API TestStand

 
Własne typy kroków
Lekcja ta przedstawi własne typy kroków i porównanie ich z wzorcami. Własne typy kroków umożliwiają zmianę zachowania kroku, jego właściwości i pobierania wyników, interaktywną modyfikację parametrów. Omówione zostanie również wykorzystanie wzorców kroków do tworzenia ich własnych typów oraz możliwości ich użycia.
 
Tematy:

 • Własne typy kroków
 • Wzorce kroków

 
Modele procesów
Podczas tej lekcji przedstawiona zostanie zasada wykonywania testów w ramach modeli procesów. Zaprezentowane zostaną Państwu metody zmiany modelu procesu celem zmiany sposobu wykonywania testu, rejestracji i prezentacji jego wyników.
 
Tematy:

 • Struktura modelu procesu
 • Zmiany w modelu procesu
 • Typowe zmiany w modelu procesu

 
Modyfikacja interfejsu użytkownika
Podczas tej lekcji opisany zostanie sposób pracy interfejsu operatora, podstawowe kroki programistyczne niezbędne do utworzenia interfejsu operatora oraz metody modyfikacji wbudowanych interfejsów. Zaprezentujemy Państwu metodę wykorzystania kontrolek interfejsu użytkownika do usprawnienia procesu programowania interfejsu.
 
Tematy:

 • Dostępne interfejsy użytkownika
 • Kontrolki interfejsu użytkownika w TestStand
 • Wysyłanie i detekcja własnych wiadomości

 
Konfiguracja baz danych
Lekcja ta zaprezentuje metodę dostosowywania funkcji zapisu do baz danych według potrzeb użytkownika. Dowiedzą się Państwo jak modyfikować różne komponenty funkcji połączeń z bazami danych, aby spełnione zostały wymagania stawiane Państwa aplikacji.
 
Tematy:

 • Koncepcja baz danych i SQL
 • Szablony zapisu do baz danych
 • Zapisywanie dodatkowych danych do bazy
 • Wykorzystanie kroków typu bazodanowego

 
Projekty systemu
Lekcja ta przedstawi znaczenie prawidłowego wyboru architektury systemu testującego. Uwzględnione zostaną wybory: plików sekwencji, modelu procesu, własnych typów kroków oraz interfejsu użytkownika.
 
Tematy:

 • Zarządzanie danymi
 • Obsługa błędów
 • Dystrybucja aplikacji