You are here

Szkolenie TestStand I: Introduction

Szkolenie TestStand I: Introduction

Opis

Szkolenie TestStand I: Introduction przedstawia możliwości, jakie oferuje środowisko TestStand. Kurs wprowadzi Państwa w podstawy dostosowywania tego środowiska do potrzeb aplikacji (interfejs operatora, użytkownicy, raporty i model procesu). Po ukończeniu szkolenia będą Państwo w stanie stworzyć aplikację dopasowaną do rodzaju testu, który Państwo przeprowadzają.
 
Czas trwania: 3 dni.

Słuchacze

 • Nowi użytkownicy środowiska TestStand 
 • Inżynierowie i programiści odpowiedzialni za zarządzenie istniejącymi sekwencjami testowymi
 • Użytkownicy oraz menedżerowie odpowiedzialni za decyzje dotyczące zakupów nowego oprogramowania 
 • Użytkownicy TestStand przygotowujący się do zdobycia certyfikatu Certified TestStand Developer.

 

Wymagania

 • Znajomość środowiska LabVIEW lub LabWindows/CVI 
 • Zalecane szkolenia – w zależności od Państwa aplikacji: LabVIEW Core 1 oraz Core 2 lub LabWindows/CVI Basics I oraz Basics II.
 

Produkty firmy NI wykorzystywane podczas szkolenia:

 • TestStand – najnowsza wersja 
 • LabVIEW – najnowsza wersja 
 • LabWindows/CVI – najnowsza wersja.
 

Po ukończeniu kursu będą Państwo posiadali umiejętności z zakresu:

 • Tworzenia aplikacji testujących w środowisku TestStand oraz ich dystrybucji na stacje testowe 
 • Tworzenia kodu i interfejsu dla środowiska TestStand 
 • Wykorzystywania funkcji debugowania środowiska TestStand 
 • Konfiguracji środowiska TestStand przy wykorzystaniu okien dialogowych oraz dostosowywania uprawnień użytkowników 
 • Współdzielenia danych między TestStand a LabVIEW lub LabWindows/CVI 
 • Rozumienia zasad funkcjonowania aplikacji testującej 
 • Zapisywania wyników testów do bazy i wykorzystywania Database Viewer do przeglądania zapisanych danych.
 

Zalecane kolejne szkolenia:

 • TestStand II: Customization
 

TestStand I: Introduction Course – omawiane zagadnienia

Wprowadzenie do zagadnienia systemów testujących
Lekcja te przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu zautomatyzowanych systemów testujących, m. in. komponenty systemu, użytkownicy systemu testującego.
 
Tematy:

 • Typy testów
 • Automatyzacja testów
 • Terminologia
 • Komponenty zautomatyzowanych systemów testujących
 • Użytkownicy systemów testujących
 • Tworzenie systemów testujących
 • Realizacja wymagań stawianych systemom testującym

 
Wstęp do TestStand
Lekcja ta umożliwia zapoznanie się ze środowiskiem TestStand. Zostaną Państwu zaprezentowane podstawowe zagadnienia związane z zarządzeniem oprogramowaniem testującym i składowymi architektury TestStand – edytorem sekwencji, interfejsem użytkownika oraz TestStand Engine. Podczas lekcji przedstawiona zostanie również możliwość wykorzystania edytora sekwencji do tworzenia, modyfikacji, wykonywania i debugowania sekwencji.
 
Tematy:

 • Rola systemów zarządzania testami
 • Terminologia
 • Komponenty TestStand
 • Wykorzystanie edytora sekwencji
 • Sposób wykonywania sekwencji w TestStand

 
Analiza sekwencji
Lekcja ta prezentuje narzędzia do pracy z plikami sekwencji aplikacji TestStand.
 
Tematy:

 • Debugowanie i diagnostyka
 • Narzędzia do analizy sekwencji

 
Tworzenie sekwencji
Lekcja ta przedstawi poszczególne etapy procesu budowy sekwencji TestStand. Dowiedzą się Państwo jak tworzyć nowe sekwencje TestStand, jak wybierać moduły testowania odpowiednie dla konkretnych etapów oraz jak konfigurować właściwości każdego z nich.
 
Tematy:

 • Tworzenie kroków
 • Wybór modułu
 • Sekwencje jako elementy innych sekwencji
 • Właściwości sekwencji
 • Właściwości pliku zawierającego sekwencje

 
Zarządzanie danymi
Lekcja ta przedstawia sposób przechowywania danych w TestStand oraz metody importowania i eksportowania parametrów sekwencji. Zaprezentowane zostaną Państwu techniki tworzenia wyrażeń, definiowana własnego typu danych, zmiennych środowiska TestStand: lokalnych, globalnych sekwencji oraz globalnych stacji.
 
Tematy:

 • Wyrażenia
 • Zmienne TestStand
 • Tworzenie zmiennych lokalnych oraz globalnych plikowych sekwencji
 • Importowanie i eksportowanie parametrów sekwencji

 
Modyfikacja modeli procesów oraz nadpisywanie funkcji wywołań
Podczas tej lekcji przedstawiona zostanie zasada działania różnych modeli procesów, metoda modyfikacji modeli procesów oraz formy wykorzystania wywołań sekwencji modelu procesu w Państwa aplikacjach testujących.
 
Tematy:

 • Funkcje wywołań
 • Wywołania funkcji modelu procesu
 • Wywołania funkcji TestStand Engine

 
Konfiguracja TestStand
Podczas tej lekcji przedstawione zostaną opcje konfiguracji środowiska TestStand, opcje raportowania oraz komunikacji z bazami danych.
 
Tematy:

 • Opcje środowiska TestStand
 • Konfiguracja modułów odpowiedzialnych za podłączanie kodu
 • Katalogi wyszukiwania
 • Opcje raportowania
 • Konfiguracja komunikacji z bazą danych

 
Wielowątkowość oraz testowanie wielu UUT
Lekcja ta przedstawia znaczenie wielowątkowości oraz testowania wielu urządzeń na raz oraz zalety płynące z korzystania z tych możliwości. Przedstawiona zostanie Państwu także funkcjonalność dostępna dzięki modelom procesów, które pozwalają na prostą integrację różnych typów testów. Dowiedzą się Państwo, jak synchronizować typy kroków w wielowątkowym środowisku testującym.
 
Tematy:

 • Równoległe testowanie wielu urządzeń
 • Wielowątkowość
 • Wykonywanie sekwencji w nowych wątkach
 • Wielowątkowe modele procesów
 • Opcje synchronizacji testów

 
Wskazówki dotyczące procesu tworzenia testów
Lekcja ta przedstawia znaczenie prawidłowych technik tworzenia aplikacji testujących, wykorzystywania modułowości, odpowiednich mechanizmów przechowywania oraz przekazywania danych, wykorzystywania kroków z grupy setup i cleanup.
 
Tematy:

 • Tworzenie modułowych systemów testujących
 • Wykorzystywanie odpowiednich typów danych
 • Wykorzystywanie kroków w grupie setup i cleanup
 • Dokumentowanie systemu

 
Zarządzenie użytkownikami
Lekcja ta przedstawi możliwości zarządzania kontami użytkowników oraz wykorzystania zaawansowanych funkcji zawartych w TestStand. Przedstawiony zostanie Państwu proces logowania i wylogowywania oraz metody programowej zmiany parametrów kont – dodawania oraz usuwanie użytkowników, pobierania informacji o użytkownikach, modyfikacja uprawnień i właściwości dla konkretnych użytkowników.
 
Tematy:

 • Zarządzanie użytkownikami w TestStand
 • Grupy użytkowników
 • Modyfikacja uprawnień użytkowników
 • Synchronizacja z innymi narzędziami służącymi do zarządzania użytkownikami

 
Dystrybucja aplikacji TestStand
Lekcja ta przedstawi metodę uruchamiania aplikacji na wielu stanowiskach. Przedstawimy Państwu niezbędne do dystrybucji komponenty systemu, pliki, interfejsy użytkownika.
 
Tematy:

 • Wprowadzenie do zagadnienia dystrybucji aplikacji
 • Zagadnienia związane z dystrybucją aplikacji
 • Proces dystrybucji aplikacji