Szkolenia: Rozwijanie umiejętności

Szkolenia firmy National Instruments pozwolą Państwu nabyć umiejętności niezbędne do efektywnego tworzenia aplikacji. Szkolenia dostępne są w różnych formach:
 

W biurze NI
Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę w komfortowej atmosferze. Każdy z Państwa będzie miał dostęp do komputera wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie i sprzęt. Szkolenia mają formę warsztatów z wieloma ćwiczeniami oraz instruktorem gotowym odpowiedzieć na ewentualne pytania.

Samodzielna nauka
Jeżeli w obecnej chwili nie posiadacie Państwo czasu lub środków niezbędnych do wzięcia udziału w szkoleniu, oferujemy szereg podręczników oraz pomocy naukowych. Umożliwią one samodzielną naukę LabVIEW.

Szkolenia Online
Szkolenia tego typu stworzyliśmy w oparciu o nasze bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Odbędą je Państwo bezpośrednio ze swojego miejsca pracy lub domu – wystarczy dostęp do internetu.

On-site
Jeżeli Państwa firma ma pracowników o podobnych wymogach szkoleniowych, możemy opracować plan szkolenia i przeprowadzić je u Państwa w firmie.