You are here

Szkolenia On-Site

Szkolenia On-Site

Szkolenia National Instruments u klienta

Jeżeli Państwa firma ma pracowników o podobnych wymogach szkoleniowych, możemy opracować plan szkolenia i przeprowadzić je u Państwa w firmie.

Niezależnie od tego czy potrzebujecie Państwo jednego szkolenia dla małej grupy osób, czy też szeregu szkoleń dla całego personelu, szkolenie on-site to:

  • Oszczędność dzięki niższym kosztom jednostkowym
  • Materiał dobrany do wymagań uczestników szkolenia
  • Dogodny termin szkolenia
  • Brak kosztów podróży uczestników szkolenia

Więcej informacji na temat zagadnień poruszanych podczas szkoleń w sekcji: informacje na temat szkoleń.