You are here

Szkolenie LabWindows/CVI Core 2

LabWindows/CVI Core 2

Opis

Kontynuacja kursu LabWindows/CVI Basics I jest idealnym rozwiązaniem dla nowych jak i średniozaawansowanych użytkowników. Po ukończeniu szkolenia będą Państwo tworzyć wydajne, wielowątkowe aplikacje wykorzystujące komunikację poprzez Internet, biblioteki DLL oraz kontrolki ActiveX. Dodatkowo, poznają Państwo zawansowane elementy interfejsu użytkownika, takie jak menu, kontrolki okienek oraz paski narzędzi. Dzięki programowaniu wielowątkowemu będą Państwo mogli w pełni wykorzystać potencjał swojego komputera PC.

Czas trwania: 2 dni

 

Słuchacze

 • Użytkownicy LabWindows/CVI, którzy ukończyli szkolenie LabWindows/CVI Basics I
 • Początkujący i średniozaawansowani użytkownicy LabWindows/CVI
 • Użytkownicy oraz menedżerowie odpowiedzialni za decyzje dotyczące zakupów nowego oprogramowania

 

Wymagania

 • Ukończony kurs LabWindows/CVI Basics I lub doświadczenie w pracy z LabWindows/CVI na poziomie odpowiadającym w/w kursowi

 

Produkty firmy NI wykorzystywane podczas szkolenia

 • LabWindows/CVI - najnowszej wersji

 

Po ukończeniu kursu będą Państwo posiadali umiejętności z zakresu

 • Tworzenia zaawansowanych interfejsów użytkownika zawierających paski narzędzi i menu
 • Wykorzystywania kontrolek ActiveX w środowisku LabWindows/CVI
 • Kompilowania modułów do bibliotek DLL
 • Wywoływania funkcji bibliotek DLL w środowisku LabWindows/CVI
 • Tworzenia wydajnych, wielowątkowych aplikacji
 • Wykorzystywania zaawansowanych funkcji środowiska do analizy zajętości pamięci i przeglądania kodu źródłowego
 • Tworzenia aplikacji mogących komunikować się poprzez Internet
 • Zmniejszenia czasu tworzenia aplikacji przy wykorzystaniu funkcji debugowania

 

Zalecane kolejne szkolenia

 • Instrument Driver Development Course (dla użytkowników korzystających ze sterowników zgodnych z IVI)

 

Przypomnienie wiadomości z pierwszej części szkolenia

Lekcja przypomni zagadnienia omawiane podczas kursu LabWindows/CVI Basics I.

 

Tematy

 • Funkcje Callback w LabWindows/CVI
 • System wiadomości środowiska LabWindows/CVI
 • Struktura sterowników urządzeń i możliwości ich wykorzystywani

 

Programowanie interfejsu użytkownika

Lekcja ta przedstawi zaawansowane funkcje panelu użytkownika w LabWindows/CVI. Teoretyczne zagadnienia zostaną przez Państwa sprawdzone w praktycznej aplikacji. Dowiedzą się Państwo jak prosto można wykorzystać środowisko LabWindows/CVI do tworzenia złożonych, profesjonalnych paneli użytkownika.

 

Tematy

 • Dostosowywanie menu przy pomocy edytora
 • Programowa kontrola złożonych menu
 • Budowanie złożonych interfejsów użytkownika przy wykorzystaniu pasków narzędzi
 • Wykorzystywanie elementów interfejsu użytkownika do prezentowania złożonych informacji
 • Aplikacje wykorzystujące tabele i zakładki
 • Wyświetlanie złożonych, wielowymiarowych danych na wykresie intensity graph
 • Wykorzystywanie kontrolki drzewa do wyświetlania hierarchicznych danych

 

Komunikacja między aplikacjami

Lekcja ta przedstawi metody wykorzystywania ActiveX do sterowania innymi aplikacjami systemu Windows. Zaprezentowane zostaną również możliwe metody komunikacji poprzez DataSocket oraz TCP/IP do komunikacji między aplikacjami.

 

Tematy

 • Technologie ActiveX
 • Wykorzystywanie LabWindows/CVI jako klienta automatyzacji do kontroli zewnętrznych aplikacji
 • Tworzenie serwerów ActiveX wewnątrz środowiska LabWindows/CVI
 • Tworzenie aplikacji mogącej przekazywać dane poprzez sieć przy wykorzystaniu DataSocket
 • Wykorzystywanie TCP/IP do złożonej komunikacji poprzez Internet

 

Modularyzacja kodu i kompatybilność

Lekcja ta przedstawi techniki tworzenia bibliotek dynamicznych (DLL).

 

Tematy

 • Technologie ActiveX
 • Tworzenie modułowego kodu
 • Kompilacja modułów do biblioteki DLL
 • Proste metody debugowania bibliotek DLL
 • „Sztuczki” umożliwiające łączenie bibliotek DLL tworzonych w LabWindows/CVI z innymi kompilatorami

 

Dodatkowe tematy

Lekcja ta zaprezentuje zaawansowane techniki programistyczne wykorzystywane w LabWindows/CVI. Poznają Państwo metody tworzenia aplikacji wielowątkowych oraz kolejek umożliwiających bezpieczne przesyłanie danych między wątkami. Poznają Państwo także zaawansowane techniki debugowania, co umożliwi dalsze zmniejszanie kosztów i czasu niezbędnego do stworzenia aplikacji.

 

Tematy

 • Tworzenie efektywnych aplikacji wielowątkowych
 • Wykorzystywanie wątków w LabWindows
 • Wykorzystywanie kolejek do bezpiecznego przesyłania informacji między wątkami
 • Ochrona sekcji krytycznych w wątkach
 • Zaawansowane funkcje środowiska LabWindows/CVI
 • Interakcja LabWindows/CVI z innymi produktami firmy National Instruments