You are here

Szkolenie LabWindows/CVI Core 1

LabWindows/CVI Core 1

Opis

Część pierwsza kursu LabWindows/CVI Basics przygotuje Państwa do tworzenia własnych aplikacji przy użyciu środowiska LabWindows/CVI. Po ukończeniu kursu będą Państwo zaznajomieni ze środowiskiem LabWindows/CVI, co pozwoli tworzyć aplikacje z wykorzystaniem bogatej palety funkcji tego pakietu. Każdy z kursantów będzie miał do dyspozycji własne stanowisko, zatem wiedzę teoretyczną będzie można również sprawdzić w praktyce, tworząc aplikacje.

Czas trwania: 3 dni

 

Słuchacze:

 • Użytkownicy chcący tworzyć aplikacje przy użyciu LabWindows/CVI
 • Użytkownicy oraz menedżerowie odpowiedzialni za decyzje dotyczące zakupów nowego oprogramowania

 

Wymagania:

 • Doświadczenie w programowaniu w C

 

Produkty firmy NI wykorzystywane podczas szkolenia:

 • LabWindows/CVI - najnowsza wersja
 • Wielofunkcyjne urządzenia akwizycji sygnałów
 • Karta interfejsu GPIB
 • Urządzenie szkoleniowe DAQ Signal Accessory
 • Urządzenie szkoleniowe NI Instrument Simulator

 

Po ukończeniu kursu będą Państwo posiadali umiejętności z zakresu:

 • Tworzenia własnych aplikacji w środowisku LabWindows/CVI
 • Tworzenia profesjonalnych interfejsów użytkownika
 • Programowania z wykorzystaniem zdarzeń
 • Tworzenia i wykorzystywania sterowników urządzeń
 • Wykorzystywania funkcji formatowania i wyszukiwania zawartych w LabWindows/CVI
 • Korzystania z urządzeń GPIB oraz urządzeń podłączanych do portu szeregowego
 • Tworzenia samodzielnie pracujących aplikacji LabWindows/CVI
 • Konfiguracji i wykorzystywania funkcji akwizycji danych w LabWindows/CVI

 

Zalecane kolejne szkolenia:

 • LabWindows/CVI Basics II: Development
 • Instrument Driver Development Course (dla użytkowników korzystających ze sterowników zgodnych z IVI)

 

 

Wprowadzenie do LabWindows/CVI

Podczas tej lekcji poznają Państwo środowisko LabWindows/CVI. Przedstawione zagadnienia umożliwią Państwu tworzenie, kompilowanie i debugowanie kodu napisanego w języku C.

 

Tematy:

 • Cechy LabWindows/CVI
 • Zalety wynikające z pisania kodu w środowisku LabWindows/CVI
 • Tworzenie paneli funkcji, pomocy oraz zmiennych w panelu funkcji
 • Wykorzystywanie Interactive Execution do szybkiego uruchamiania panelu funkcji
 • Budowanie i linkowanie projektu w środowisku
 • Techniki debugowania aplikacji

 

Graficzny interfejs użytkownika

Lekcja ta przedstawia metody projektowania i tworzenia graficznego interfejsu użytkownika. Przedstawione zostaną komponenty interfejsu oraz metody kontroli wykonywanego kodu dzięki zastosowaniu zdarzeń. Poznają Państwo również wzorce programu, na podstawie których można szybko stworzyć własną aplikację.

 

Tematy:

 • Wykorzystywanie edytora interfejsu użytkownika do tworzenia profesjonalnych interfejsów
 • Tworzenie szkieletu programu z własnego interfejsu
 • Funkcje Callback do przetwarzania informacji pochodzących z interfejsu użytkownika
 • Aplikacje wykorzystujące zdarzenia
 • Tworzenie aplikacji wykreślającej przebiegi
 • Projektowanie własnych kontrolek
 

Zestawy funkcji

Lekcja ta przedstawi możliwości wykorzystywanie zestawów funkcji. Dowiedzą się Państwo jak tworzyć panele dla własnych funkcji, które mogą być używane jak funkcje zawarte w LabWindows/CVI. Zaznajomią się Państwo także z dokumentowaniem własnych paneli funkcji oraz tworzeniem pomocy dla sterowników urządzeń.

 

Tematy:

 • Wykorzystywanie zestawów funkcji
 • Tworzenie aplikacji, które mogą wywoływać funkcje z innych modułów
 • Tworzenie własnych paneli funkcji w celu zmaksymalizowania efektywności wykorzystania środowiska LabWindows/CVI

 

Formatowanie i wyszukiwanie

Lekcja ta przedstawi funkcje umożliwiające prostą konwersję z typów numerycznych do łańcuchów znakowych. Poznają Państwo metody formatowania umożliwiające tworzenie tablic, tworzenie i modyfikowanie łańcuchów znaków oraz usuwanie niepotrzebnych danych.

 

Tematy:

 • Różnice między funkcjami formatowania i wyszukiwania w LabWindows/CVI a ANSI C
 • Konwersja danych w języku programowania
 • Tworzenie aplikacji wymagających manipulacji danymi
 

Dystrybucja aplikacji LabWindows/CVI

Lekcja ta przedstawi Państwu metodę tworzenia aplikacji LabWindows/CVI oraz sposób jej dystrybucji.

Tematy

 • Tworzenie samodzielnej aplikacji, która może być uruchamiana poza środowiskiem
 • Uruchamianie samodzielnie działającej aplikacji

 

Akwizycja danych

Lekcja ta zaprezentuje wykorzystanie LabWindows/CVI oraz sterowników NI-DAQmx do akwizycji danych przy wykorzystaniu kart pomiarowych firmy National Instruments.

Tematy

 • Podstawy akwizycji danych w środowisku LabWindows/CVI
 • Konfiguracja systemu służącego do akwizycji danych
 • Architektura NI-DAQmx oraz wykorzystywanie kanałów i zadań do akwizycji danych
 • Funkcje niezbędne do programowania systemu akwizycji danych
 • Akwizycja punkt po punkcie, wielopunktowa oraz ciągła
 • Cyfrowe wejścia/wyjścia do kontroli i monitoringu urządzeń
 • Liczniki oraz możliwości ich wykorzystywania do zliczania impulsów
 • Wykorzystywanie DAQ Assistant do tworzenia systemu akwizycji danych w 90 sekund - bez potrzeby pisania kodu

 

Sterowanie przyrządami pomiarowymi

Podczas tej lekcji nauczą się Państwo wykorzystywać LabWindows/CVI do sterowania przyrządami GPIB i urządzeniami wykorzystującymi port szeregowy. Poznają Państwo techniki programistyczne pozwalające na pracę z najnowszymi urządzeniami.

Tematy

 • Przegląd urządzeń pomiarowych
 • Przegląd standardu GPIB
 • Specyfikacja standardu GPIB
 • Projektowanie i zrozumienie konfiguracji kart i urządzeń GPIB
 • VISA (Virtual Instruments Software Architecture) jako metoda komunikacji z urządzeniami wysokiego poziomu
 • Wykorzystywanie VISA do programowania urządzeń
 • Wykorzystywanie I/O Assistant do nawiązania komunikacji z urządzeniem w 90 sekund - bez pisania kodu
 • Wykorzystywanie gotowego zestawu funkcji do komunikacji z urządzeniem
 • Przegląd komunikacji szeregowej
 • Wykorzystywanie komunikacji szeregowej do nawiązania połączenia z urządzeniem poprzez port RS-232

 

Uwaga: Szczegóły tworzenia sterowników zgodnych z IVI zawarte są w programie kursu Instrument Driver Development Course.