You are here

Szkolenie LabVIEW Machine Vision and Image Processing

Szkolenie LabVIEW Machine Vision and Image Processing

Opis

Elastyczność produktów National Instruments umożliwia ich wykorzystanie w wielu dziedzinach, takich jak badania, testowanie, pomiary, przemysłowe systemy wizyjne. Szkolenie ma za zadanie zapoznać Państwa z podstawami systemów wizyjnych, elementami składowymi systemów oraz wieloma aspektami, takimi jak wybór odpowiednich kamer, obiektywów czy źródeł światła. Kursanci wykorzystają sprzęt oraz oprogramowanie NI Vision do akwizycji i obróbki obrazów.
 
Czas trwania: 3 dni.

Słuchacze

  • Użytkownicy produktów National Instruments służących do analizy obrazu.

 

Wymagania

  • Ukończony kurs LabVIEW Core 1 lub doświadczenie w pracy z LabVIEW na poziomie odpowiadającym w/w szkoleniu.

 

Produkty firmy NI wykorzystywane podczas szkolenia:

  • Oprogramowanie NI Machine Vision.
 

Po ukończeniu kursu będą Państwo posiadali umiejętności z zakresu:

  • Sprawnego tworzenia aplikacji analizy obrazu 
  • Zrozumienia podstaw niezbędnych do tworzenia kompletnego systemu wizyjnego 
  • Zrozumienia podstaw działania i obsługi oprogramowania NI Vision oraz sprzętu do akwizycji obrazu.

 

Kolejne kursy:

  • LabVIEW Core 2
  • LabVIEW Core 3

 

LabVIEW Machine Vision and Image Processing Course – omawiane zagadnienia

Wprowadzenie do zagadnienia systemów wizyjnych
Podczas tej lekcji przedstawiony zostanie wstęp do systemów rejestracji i analizy obrazu oraz ich komponentów.
 
Wprowadzenie do oświetlenia, kamer i układów optycznych
Podczas tej lekcji przedstawiony zostanie wstęp i przeznaczenie oświetlenia, kamer i układów optycznych do systemów rejestracji oraz analizy obrazu oraz ich komponentów.  Nauczą się Państwo wybierać poszczególne komponenty systemu.
 
Strategie realizacji systemów wizyjnych
Podczas tej lekcji poznacie Państwo różne opcje sprzętowe do wykorzystania przy budowie systemu wizyjnego. Omówione zostaną różne typy oświetlenia, kamer i układów optycznych. Przedstawiona zostanie platforma NI dla systemów wizyjnych. Na zakończenie lekcji wybrana i zaprojektowana zostanie sprzętowa część systemu wizyjnego.
 
Akwizycja i wyświetlanie obrazów
Podczas tej lekcji nauczycie się Państwo różnych metod rejestracji i wyświetlania obrazu w LabVIEW.
 
Przygotowanie obrazów do analizy
Podczas tej lekcji dowiecie się Państwo, jak przygotować obraz do dalszej analizy w LabVIEW. Przedstawione zostaną min. funkcje filtracji i obliczania histogramu.
 
Analiza obiektów na obrazie
Podczas tej lekcji poznacie Państwo metody analizy obiektów na obrazie. Omówiony zostanie proces konwersji obrazu do formatu binarnego oraz funkcje morfologiczne.
 
Techniki widzenia komputerowego
Podczas tej lekcji dowiecie się Państwo, jak implementować techniki widzenia komputerowego w LabVIEW. Przedstawione zostaną funkcje ustawiania układu współrzędnych na podstawie wykrytych krawędzi lub wzorców. Nauczą się również Państwo obsługi funkcji do pomiaru parametrów geometrycznych obrazu, min. odległości.
 
Kalibracja obrazu
W tej lekcji poznacie Państwo metody konwersji wyników do jednostek rzeczywistych za pomocą funkcji kalibracji.
 
Identyfikacja obiektów
Podczas tej lekcji dowiecie się Państwo, jak znajdować obiekty i ich defekty na obrazie, odczytywać kody kreskowe, znaki, przetwarzać obrazy kolorowe.
 
Dobre praktyki w tworzeniu aplikacji wizyjnych
Podczas tej lekcji przedstawione zostaną dobre praktyki związane ze zbieraniem i analizą wymogów aplikacji wizyjnych.  Pokazany zostanie proces tworzenia aplikacji począwszy od projektowania, poprzez tworzenie, testowanie i uruchamianie systemu.