You are here

Szkolenie LabVIEW Core 3

LabVIEW Core 3

Opis

Kurs podstawowy wprowadził Państwa w środowisko LabVIEW oraz zapoznał z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dystrybucji aplikacji. Szkolenie LabVIEW Core 3 przygotowuje natomiast do sprawnego projektowania i wyboru architektury dla aplikacji, rozwijania, testowania oraz uruchamiania programów napisanych w LabVIEW. Poznają Państwo techniki tworzenia kodu oraz interfejsu użytkownika, obsługi błędów czy dokumentacji. W czasie trwania kursu zdobędą Państwo umiejętność analizy wymagań stawianych aplikacji, wyboru odpowiednich struktur danych; jednocześnie sprawnego i skutecznego testowania aplikacji. Przy zastosowaniu dobrych praktyk od samego początku projektowania unikną Państwo reorganizacji kodu, zwiększą liczbę zastosowań podprogramów oraz zredukują koszty obsługi aplikacji.
 
Czas trwania: 3 dni.

Słuchacze

 • Użytkownicy LabVIEW oraz NI Developer Suite, którzy chcą zwiększyć wydajność, skalowalność oraz zmniejszyć czas tworzenia aplikacji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zarządzania aplikacją
 • Użytkownicy chcący zdobyć certyfikat Certified LabVIEW Developer.

 

Wymagania

 • Ukończony kurs LabVIEW Core 1 i 2 lub doświadczenie w pracy z LabVIEW na poziomie odpowiadającym w/w kursom.

 

Produkty firmy NI wykorzystywane podczas szkolenia:

 • LabVIEW Professional Development System - najnowsza wersja.

 Po ukończeniu kursu będą Państwo posiadali umiejętności z zakresu:

 • Analizy wymagań stawianych aplikacji oraz wyboru odpowiednich szablonów i struktur danych
 • Wykorzystywania poprawnego stylu programowania do tworzenia efektywnych programów
 • Rozwijania aplikacji bazujących na zdarzeniach dla optymalizacji czasu reakcji
 • Rozwijania technik testowania i oceny kodu programów VI
 • Rozwijania modułowych aplikacji, które są skalowalne, czytelne i łatwe w zarządzaniu
 • Wykorzystywania narzędzi środowiska LabVIEW do estymacji wydajności programów
 • Efektywnego dokumentowania programów
 • Wykorzystywania zaawansowanych opcji LabVIEW Application Builder do tworzenia samodzielnych aplikacji
 • Wykorzystywania LabVIEW Application Builder do tworzenia profesjonalnych instalatorów używanych na innych platformach.
 

Kolejne kursy:

 • LabVIEW Performance
 • Managing Software Engineering in LabVIEW
 • Advanced Architectures for LabVIEW
 • LabVIEW Object-Oriented Programming System Design

 

Certyfikat możliwy do zdobycia po ukończeniu kursu:

 • Certyfikat Certified LabVIEW Developer
 

Praktyki z zakresu tworzenia aplikacji

Podczas tej lekcji zaprezentowane zostaną strategie i techniki pozwalające tworzyć skalowalne, łatwe w obsłudze aplikacje LabVIEW. Dowiedzą się Państwo jak skutecznie opracować plan budowy aplikacji.
 
Tematy:

 • Tworzenie skalowalnych, prostych w obsłudze programów VI.
 • Gwarantujące sukces praktyki z zakresu projektowania.
 • Praca z dokumentem opisującym wymagania aplikacji.
 • Omówienie projektu stworzonego w czasie kursu.

 
Organizacja projektu
Lekcja ta przedstawia narzędzia i techniki związane z zarządzaniem projektem i plikami LabVIEW. Nauczą się Państwo jak tworzyć i wykorzystywać biblioteki, projekty w LabVIEW, jak rozwiązywać ewentualne problemy związane z organizacją kodu.
 
Tematy:

 • Używanie projektów LabVIEW oraz bibliotek.
 • Rozwiązywanie konfliktów między plikami w oknie projektu LabVIEW..

 Projektowanie aplikacji

Lekcja ta przedstawia poszczególne etapy projektowania aplikacji – wybór architektury, typów danych, metody obsługi błędów. Nauczą się Państwo jak tworzyć i wybierać odpowiednie dla aplikacji architektury. Dowiedzą się Państwo również jak sprostać założeniom projektu oraz jak zarządzać plikami w projektach.
 
Tematy:

 • Testowanie aplikacji
 • Dobre praktyki programistyczne w LabVIEW.
 • Szablony aplikacji bazujących na zdarzeniach.
 • Zaawansowane szablony aplikacji bazujących na zdarzeniach.
 • Queued Message Handler.
 • Wybór typów danych.
 • Powiadomienia.

 

Projekt interfejsu użytkownika
Podczas tej lekcji zapoznają się Państwo z koncepcjami dotyczącymi projektowania interfejsu użytkownika dla różnych aplikacji i odbiorców końcowych. Nauczą się Państwo jak stworzyć intuicyjny interfejs dla konkretnej aplikacji.
 
Tematy:

 • Zagadnienia związane z projektowaniem interfejsu użytkownika.
 • Zagadnienia związane z rozkładem elementów interfejsu użytkownika.
 • Prototyp panelu czołowego.
 • Przykład interfejsu użytkownika.
 • Personalizacja interfejsu użytkownika.
 • Dokumentacja dla użytkownika
 • Inicjalizacja aplikacji.
 • Testowanie interfejsu użytkownika.

 Obsługa błędów

Lekcja ta opisuje istotę implementacji obsługi różnych typów błędów. Dowiedzą się Państwo, w jaki decydować czy błędy powinny być obsługiwane lokalne lub globalnie, oraz czy błędy mają być rejestrowane do pliku.
 
Tematy:

 • Testowanie błędów.
 • Lokalna obsługa błędów.
 • Globalna obsługa błędów.
 • Rejestracja błędów.

 
Tworzenie kodu modułowego
Podczas tej lekcji dowiedzą się Państwo jak wykorzystać kod modułowy w dużych aplikacjach, jak uczynić je łatwiejszymi w modyfikacji. Poznają Państwo tajniki testowania poszczególnych modułów kodu i ich integracji.
 
Tematy:

 • Projektowanie aplikacji modułowych.
 • Testowanie modułów.
 • Integracja modułów i testowanie aplikacji.