You are here

Szkolenie LabVIEW Core 2

LabVIEW Core 2

Opis

Kurs LV Core 2 przygotuje Państwa do projektowania aplikacji przy użyciu LabVIEW. Szkolenie to jest uzupełnieniem pierwszej części kursu. Poruszane tematy obejmują między innymi programowanie z wykorzystaniem struktury zdarzeń, programistyczne sterowanie interfejsem użytkownika, optymalizację kodu, obsługę plików binarnych oraz metody obsługi błędów. Kurs ten umożliwia bezpośrednie przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę – będą Państwo w stanie szybko i sprawnie tworzyć aplikacje.
 
Czas trwania: 2 dni.

Słuchacze

 • Nowi użytkownicy oraz użytkownicy chcący tworzyć aplikacje przy użyciu LabVIEW oraz NI Developer Suite.
 • Uczestnicy pierwszej części szkolenia.
 • Użytkownicy oraz menedżerowie odpowiedzialni za decyzje o zakupach nowego oprogramowania.
 • Użytkownicy LabVIEW chcący zdobyć certyfikat Certified LabVIEW Associate Developer.

 

Wymagania

 • Doświadczenie w pracy z systemem operacyjnym Microsoft Windows.
 • Ukończona pierwsza część kursu lub doświadczenie w pracy z LabVIEW na poziomie odpowiadającym w/w kursowi.
 

Produkty firmy NI wykorzystywane podczas szkolenia:

 • LabVIEW Professional Development System - najnowsza wersja.
 • Wielofunkcyjne urządzenia służące do akwizycji/generacji sygnałów.
 • Urządzenie BNC - 2120.
 

Po ukończeniu kursu będą Państwo posiadali umiejętności z zakresu:

 • Stosowania szablonów aplikacji zawierających wiele pętli.
 • Wykorzystania struktury obsługi zdarzeń.
 • Programowego sterowania elementami interfejsu użytkownika.
 • Obsługi plików binarnych.
 • Tworzenia optymalnego kodu.
 • Korzystania z LabVIEW Application Builder i tworzenia plików wykonywalnych oraz instalacyjnych; dystrybucji aplikacji.
 

Certyfikaty zalecane do zdobycia po ukończeniu kursu:

 • Certyfikat LabVIEW Associate Developer.
 

Kolejne kursy

 • Data Acquisition and Signal Conditioning
 • LabVIEW Instrument Control
 • LabVIEW Modular Instruments

 

Techniki synchronizacji
Podczas tej lekcji poznają Państwo techniki umożliwiające przepływ danych między pętlami. Wykorzystane zostaną zmienne, powiadomienia, kolejki. Zostaną Państwo także wprowadzeni w zagadnienia dotyczące komunikacji pomiędzy strukturami działającymi równolegle.

 
Tematy:

 • Komunikacja asynchroniczna.
 • Kolejki.
 • Programowanie z wykorzystaniem zdarzeń.

 

Techniki programowania

Podczas tej lekcji dowiedzą się Państwo o dwóch różnych architekturach, które zawierają jedną lub więcej pętli. Poznają Państwo możliwości i korzyści płynące ze stosowania tych architektur.

 

Tematy:

 • Architektura z jedną pętlą – funkcja, VI z pojedynczą pętlą oraz szablon maszyny stanu.
 • Architektura z wieloma pętlami – pętle równoległe, producent/konsument.
 • Obsługa błędów.
 • Generacja kodów i komunikatów błędów.
 • Kontrola czasu wykonywania się pętli.

   
  Obsługa zdarzeń
  Podczas tej lekcji poznają Państwo strukturę obsługi zdarzeń w LabVIEW oraz architektury aplikacji wykorzystujące ją.
   
  Tematy:

  • Zdarzenia.
  • Programowanie z wykorzystaniem zdarzeń.
  • Zalecenia i dobre praktyki dotyczące obsługi zdarzeń.
  • Architektury aplikacji wykorzystujące obsługę zdarzeń.

   
  Obsługa błędów
  Lekcja ta opisuje istotę implementacji obsługi błędów w Państwa aplikacjach. Dowiedzą się Państwo, w jaki sposób wykrywać i raportować ostrzeżenia oraz błędy, jak wykorzystać funkcje do obsługi błędów.
   
  Tematy:

  • Istota obsługi błędów.

  • Błędy i ostrzeżenia.

  • Zakresy kodów błędów.

  • Obsługa błędów.

   

  Sterowanie interfejsem użytkownika
  Lekcja ta umożliwi Państwu poznanie technik programowej zmiany parametrów elementów panelu czołowego, na przykład ukrywanie elementów w przypadku zaistnienia zdarzenia. Dowiedzą się Państwo, w jaki sposób można uzyskać dostęp do metod i właściwości kontrolek przy użyciu VI Server.
   
  Tematy:

  • Funkcje obsługi właściwości obiektów.
  • Funkcje obsługi metod związanych z obiektami.
  • Architektura VI serwer.
  • Referencje do elementów interfejsu użytkownika.

   

    Praca z plikami

   Podczas tej lekcji poznają Państwo różne typy plików oraz ich standardowe zastosowania.

    

   Tematy:

   • Formaty plików.
   • Tworzenie ścieżek plików i katalogów.
   • Praca z plikami tekstowymi zawierającymi dane pomiarowe z wielu kanałów.
   • Pliki TDMS.

     

    Poprawianie istniejących programów VI

    Podczas tej lekcji poznają Państwo metody udoskonalania kodu LabVIEW oraz techniki pozwalające optymalizować wygląd kodu. Poprawnie stworzony kod jest bardziej czytelny i łatwiejszy w modyfikacji.


    Tematy:

    • Poprawianie kodu.
    • Typowe problemy pojawiające się podczas poprawiania kodu.

     

    Tworzenie i dystrybucja aplikacji

    Podczas tej lekcji poznają Państwo proces tworzenia samodzielnej aplikacji oraz instalatora. Dowiedzą się Państwo jak wykorzystać Application Builder w LabVIEW.

     

    Tematy:

    • Funkcje LabVIEW pozwalające na dystrybucję aplikacji.
    • Przygotowanie aplikacji.
    • Tworzenie i analiza aplikacji.
    • Tworzenie instalatora.