You are here

Szkolenie LabVIEW Core 1

LabVIEW Core 1

Opis

Kurs podstawowy w części pierwszej wprowadza do środowiska programowania graficznego LabVIEW, jego możliwości oraz podstawowych architektur aplikacji. Kurs ten jest najszybszą metodą zdobycia wiedzy niezbędnej do sprawnej pracy z LabVIEW. Podczas szkolenia będą Państwo mogli nauczyć się tworzenia systemów akwizycji i rejestracji danych, sterowania urządzeń pomiarowych oraz analizy sygnałów. Na koniec szkolenia będą Państwo w stanie tworzyć aplikacje wykorzystujące podstawowe szablony projektów oraz obsługiwać zadania akwizycji, przetwarzania, prezentacji oraz przechowywania sygnałów. Podczas szkolenia będą Państwo mieli bezpośredni dostęp do komputerów i sprzętu pomiarowego – ponad połowa kursu przeznaczona jest na ćwiczenia praktyczne.
 
Czas trwania: 3 dni.

Słuchacze

 • Użytkownicy chcący tworzyć aplikację przy użyciu LabVIEW lub NI Developer Suite.
 • Użytkownicy oraz menedżerowie odpowiedzialni za decyzje o zakupach nowego oprogramowania.
 • Użytkownicy chcący zdobyć certyfikat Certified LabVIEW Associate Developer.

 

Wymagania

 • Doświadczenie w pracy z systemem operacyjnym Microsoft Windows.
 

Produkty firmy NI wykorzystywane podczas szkolenia:

 • LabVIEW Professional Development System - najnowsza wersja.
 • Wielofunkcyjne urządzenia służące do akwizycji/generacji sygnałów.
 • Karta interfejsu IEEE 488 (GPIB).
 • Urządzenie BNC - 2120.
 • Urządzenie szkoleniowe NI Instrument Simulator.
 

Po ukończeniu kursu będą Państwo posiadali umiejętności z zakresu:

 • Używania LabVIEW do akwizycji, analizy oraz prezentacji danych.
 • Tworzenia interfejsów użytkownika.
 • Sprawnego wykorzystywania struktur danych oraz architektur programistycznych występujących w LabVIEW.
 • Technik edycji oraz testowania aplikacji.
 • Tworzenia własnych podprogramów.
 • Obsługi plików.
 • Tworzenia aplikacji wykorzystujących karty akwizycji danych (DAQ).
 • Tworzenia aplikacji wykorzystujących urządzenia GPIB i urządzenia podłączane do portu szeregowego.
 

Zalecane kolejne szkolenia:

 • LabVIEW Core 2
 • Data Acquisition and Signal Conditioning
 • LabVIEW Instrument Control
 • LabVIEW Real Time Application Development
 • LabVIEW FPGA
 • Inne szkolenia dotyczące obsługi sprzętu.
 

Nawigacja w LabVIEW
Podczas tej lekcji zapoznają się Państwo ze środowiskiem programistycznym LabVIEW oraz stworzycie w nim aplikację rejestracji, analizy i prezentacji danych.

 
Tematy:

 • Środowisko LabVIEW: okna, menu oraz narzędzia.
 • Panel czołowy oraz schemat blokowy pliku VI.
 • Tworzenie i wykorzystywanie projektów w LabVIEW.
 • Zrozumienie modelu przepływu danych w LabVIEW.
 • Wyszukiwanie elementów interfejsu użytkownika, funkcji oraz programów VI.

 
Obsługa oraz znajdowanie błędów w kodzie
Podczas tej lekcji dowiedzą się Państwo więcej na temat wyszukiwania oraz obsługi błędów w LabVIEW. Pozwoli to zapoznać się z identyfikacją problemów w organizacji schematu blokowego oraz w przepływie danych pomiędzy funkcjami.
 
Tematy:

 • Wykorzystywanie pomocy LabVIEW: pomoc kontekstowa, podręczniki oraz wyszukiwanie przykładów.
 • Poprawa połączeń w VI.
 • Używanie klasycznych technik usuwania błędów z aplikacji.
 • Niezidentyfikowane lub niespodziewane dane.
 • Implementacja kodu do obsługi błędów.

 

Implementacja programu
Podczas tej lekcji dowiedzą się Państwo jak napisać w LabVIEW kod spełniający wymogi tworzonego projektu.
 
Tematy:

 • Projektowanie interfejsu użytkownika.
 • Wybór odpowiednich typów danych i ich wyświetlanie w formie wykresów.
 • Używanie struktur takich jak pętla While i For.
 • Dodawanie kontroli czasu wykonywania funkcji.
 • Programowanie decyzyjne z wykorzystaniem struktur Case.
 • Dokumentacja kodu.

 

 

Projektowanie aplikacji modułowych
Podczas tej lekcji dowiedzą się Państwo jak tworzyć aplikację w sposób modułowy. W LabVIEW, gdy program VI zostaje użyty przez inny program, VI staje się podprogramem (subVI). Poznają Państwo tajniki tworzenia parametrów oraz ikon VI w sposób umożliwiający pracę z tak przygotowanym podprogramem.
 
Tematy:

 • Podstawy programowania modułowego.
 • Tworzenie ikon i parametrów.
 • Wykorzystywanie podprogramów.
 • Tworzenie podprogramów.

 
Typy danych
Podczas tej lekcji dowiedzą się Państwo więcej na temat możliwości łączenia różnych typów danych w jedną strukturę oraz sytuacji, w których użycie takich struktur pozwala na optymalizację aplikacji.

 
Tematy:

 • Tworzenie i wykorzystywanie tablic kontrolek oraz wskaźników.
 • Implementacja klastrów kontrolek i wskaźników.
 • Wykorzystywanie definicji typów do projektowania własnych kontrolek.

 

Zarządzanie zasobami

Podczas tej lekcji dowiedzą się Państwo więcej na temat zapisu danych do plików w LabVIEW. Zapoznacie się również z wykorzystaniem kart akwizycji danych i urządzeń zewnętrznych w LabVIEW.
 
Tematy:

 • Wstęp do różnych formatów plików.
 • Funkcje obsługi plików dostępne w LabVIEW.
 • Implementacja funkcji we/wy do zapisu i odczytu danych.
 • Interfejs programistyczny DAQmx.
 • Interfejs programistyczny VISA.
 • Wykorzystywanie zestawów funkcji do komunikacji z urządzeniem.

 
Techniki projektowania oraz szablony
Podczas tej lekcji poznacie Państwo różne architektury tworzonych w LabVIEW aplikacji oraz dostępne szablony projektów.

 
Tematy:

 • Programowanie sekwencyjne.
 • Programowanie maszyn stanów.

 
Wykorzystanie zmiennych
Podczas tej lekcji poznają Państwo wykorzystanie zmiennych do przekazywania danych między pętlami i VI. Zostaną Państwo także wprowadzeni w zagadnienia programistyczne związane z wykorzystanie zmiennych.
 
Tematy:

 • Wykorzystanie zmiennych lokalnych.
 • Identyfikacja i kontrola hazardów.