You are here

Szkolenie LabVIEW Connectivity

LabVIEW Connectivity

Opis

Kurs LabVIEW Connectivity bazuje na wiedzy uczestników nabytej podczas szkolenia LabVIEW Core 3. Szkolenie to pozwoli Państwu zapoznać się z technologiami sieciowymi wykorzystywanymi w aplikacjach. Dowiedzą się Państwo w jaki sposób rozszerzyć funkcjonalność programu przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości czasu potrzebnego do stworzenia aplikacji. Jest to osiągalne dzięki wykorzystaniu technologii bibliotek DLL, kontrolek ActiveX oraz możliwości jakie daje Internet czy bazy danych.
 
Czas trwania: 2 dni.

Słuchacze

 • Użytkownicy LabVIEW oraz NI Developer Suite chcący, którzy chcą zwiększyć jakość i wydajność tworzonych aplikacji oraz używać połączeń sieciowych w programach 
 • Użytkownicy chcący zdobyć certyfikat Certified LabVIEW Developer lub Certified LabVIEW Architect 
 • Użytkownicy LabVIEW, którzy ukończyli szkolenie LabVIEW Core 3.

 

Wymagania

 • Ukończony kurs LabVIEW Core 3 lub doświadczenie w pracy z LabVIEW na poziomie odpowiadającym w/w kursowi.
 

Produkty firmy NI wykorzystywane podczas szkolenia:

 • LabVIEW Professional Development System - najnowsza wersja 
 • Biblioteka LabVIEW Database Connectivity.
 

Po ukończeniu kursu będą Państwo posiadali umiejętności z zakresu:

 • Identyfikacji komponentów, zalet oraz sposobów wykorzystywania różnych metod komunikacji sieciowej 
 • Tworzenia aplikacji przy wykorzystaniu różnych technik i architektur sieciowych 
 • Programowej kontroli programów VI oraz innych aplikacji przy wykorzystaniu VI Server 
 • Konfiguracji i implementacji zmiennych współdzielonych w LabVIEW do wykorzystania w rozwiązaniach sieciowych 
 • Wykorzystania biblioteki LabVIEW Database Connectivity do komunikacji z bazami danych 
 • Wykorzystania ActiveX oraz .NET 
 • Wykorzystania bibliotek DLL 
 • Wykorzystania technologii UDP oraz TCP/IP do łączenia się z innymi aplikacjami lokalnymi oraz zdalnymi.
 

Kolejne kursy:

 • LabVIEW Performance 
 • Advanced Architectures in LabVIEW 
 • Managing Software Engineering in LabVIEW 
 • Data Acquisition and Signal Conditioning.
 

Certyfikaty możliwe do zdobycia po ukończeniu kursu

 • Certyfikat LabVIEW Developer

 

Wykorzystanie bibliotek w LabVIEW

Podczas tej lekcji dowiedzą się Państwo w jaki sposób wywoływać kod napisany w innych niż LabVIEW językach programowania. Zastosują Państwo Call Library Function Node, aby uruchomić funkcje zawarte w bibliotece DLL w systemie Windows.

 

Tematy:

 • Omówienie bibliotek wywoływanych dynamicznie 
 • Wywoływanie funkcji zawartych w bibliotekach

 
Serwer VI
Serwer VI jest zorientowaną obiektowo technologią, która pozwala na dostęp programowy do aplikacji tworzonych w LabVIEW. Podczas tej lekcji dowiedzą się Państwo jak uzyskać dostęp do VI Server poprzez funkcje LabVIEW, technologię ActiveX oraz protokół TCP. Dzięki zdalnemu dostępowi będą Państwo mogli kontrolować aplikacje oraz LabVIEW, znajdujące się w dowolnym miejscu.

 
Tematy:

 • Czym jest VI Server? 
 • Model programowania Serwera VI 
 • Funkcje serwera 
 • Zdalna komunikacja 
 • Dynamiczne wywoływanie i ładowanie aplikacji

 
Wywoływanie obiektów w LabVIEW
Lekcja ta prezentuje możliwości rozszerzenia funkcjonalności aplikacji poprzez dostęp do innych programów systemu Windows przy wykorzystaniu technologii .NET, ActiveX oraz programowania zdarzeniowego.
 
Tematy:

 • Wykorzystanie kontrolek, serwerów oraz dokumentów ActiveX w LabVIEW 
 • Wykorzystanie komponentów oraz kontrolek .NET w LabVIEW 
 • Reagowanie na zdarzenia ActiveX oraz .NET

Korzystanie z baz danych

Podczas tej lekcji zaprezentowane zostaną informacje na temat baz danych oraz ich wykorzystania w LabVIEW.

 

Tematy:

 • Co to jest baza danych?
 • Standardy baz danych
 • Łączenie z bazą danych
 • Podstawowe operacje wykonywane na bazach danych
 • Język SQL

 
Rozsiewanie danych
Rozsiewanie danych jest metodą przesyłania informacji do wielu węzłów sieci. Lekcja ta zaprezentuje technologię UDP (User Datagram Protocol) jako metodę wysyłania krótkich informacji do jednego lub wielu adresatów.

 
Tematy:

 • Przegląd metod wysyłania danych
 • Implementacja modelu rozsiewczego

 
Przesyłanie danych do klienta poprzez TCP/IP
Lekcja ta opisuje sposób wykorzystania TCP/IP do komunikacji oraz współdzielenia danych w sieciach. Poznają Państwo metody tworzenia rozmaitych systemów, które współdzielą informacje przy wykorzystaniu architektury sieciowej typu klient/serwer.
 
Tematy:

 • Przegląd technologii TCP/IP
 • Implementacja modelu klient/serwer

 
Publikacja danych dla odbiorcy
Lekcja ta opisuje użycie zmiennych współdzielonych w LabVIEW do tworzenia modelu komunikacji nadawca/odbiorca oraz do współdzielenia danych między aplikacjami korzystającymi z sieci.
 
Tematy:

 • Model komunikacji nadawca/odbiorca
 • Implementacja modelu nadawca/odbiorca