You are here

Szkolenie DIAdem Basics

Szkolenie DIAdem Basics

Opis

Szkolenie DIAdem Basics ma na celu przygotowanie Państwa do korzystania z najważniejszych funkcji oferowanych przez środowisko DIAdem, takich jak analiza, raportowanie czy zarządzanie danymi. Na koniec kursu będą Państwo w stanie z łatwością importować zestawy danych, analizować je w sposób zarówno graficzny jak i obliczeniowy oraz tworzyć gotowe do publikacji raporty. Dowiedzą się Państwo, w jaki sposób automatyzować wszystkie te czynności przy pomocy DIAdem SCRIPT.
 
Czas trwania: 3 dni.

Słuchacze

 • Nowi użytkownicy środowiska DIAdem 
 • Użytkownicy oraz menedżerowie odpowiedzialni za decyzje dotyczące zakupów nowego oprogramowania 
 • Użytkownicy odpowiedzialni za wyświetlanie, analizowanie i tworzenia raportów z dużej ilości danych.

 

Wymagania

 • Doświadczenie w pracy w środowisku Windows. 
 • Pomocne - doświadczenie w programowaniu.

 

Produkty firmy NI wykorzystywane podczas szkolenia:

 • DIAdem - najnowsza wersja.
 

Po ukończeniu kursu będą Państwo posiadali umiejętności z zakresu:

 • Wyszukiwania danych, tworzenie zapytań 
 • Importowania plików ASCII oraz wczytywania plików TDM 
 • Przeglądania i graficznej analizy wczytanych danych 
 • Wykonywania obliczeń w oparciu o kanały wczytanych danych 
 • Tworzenia raportów prezentujących dane, wliczając w to tabele i wykresy 
 • Wykorzystania DIAdem SCRIPT do automatyzacji powyższych czynności 
 • Wykonywania typowych zadań w DIAdem.

 

Zalecane kolejne szkolenia:

 • DIAdem Advanced

 

DIAdem Basics Course – omawiane zagadnienia

 

Wprowadzenie do środowiska DIAdem
Podczas tej lekcji zapoznają się Państwo ze środowiskiem DIAdem. Przedstawiona zostanie jego rola, objaśnione operacje wykonywane w DIAdem oraz przedstawione główne komponenty.
 
Tematy:

 • Wstęp do środowiska DIAdem
 • Poznanie funkcji programu DIAdem
 • Wykorzystywanie głównych komponentów DIAdem

 
Nawigacja po zgromadzonych danych
Lekcja ta zaprezentuje sposób pracy z danymi w środowisku DIAdem. Dowiedzą się Państwo jak szukać określonych danych przy pomocy aplikacji DataFinder oraz jak dane są organizowane w DIAdem.
 
Tematy:

 • Wykorzystanie panelu NAVIGATOR
 • Komponenty panelu NAVIGATOR
 • Szukanie danych za pomocą DataFinder
 • Przeglądanie znalezionych informacji
 • Wczytywanie oraz zapisywanie kanałów z i do pliku zawierającego dane

 
Przeglądanie danych
Podczas tej lekcji wykorzystają Państwo DIAdem do wyświetlania kanałów jako wykresów lub tablic, będą Państwo dodawać tekst, obrazy lub sekwencje wideo oraz tworzyć, zapisywać i wczytywać powłoki.
 
Tematy:

 • Wykorzystywanie panelu VIEW
 • Komponenty panelu VIEW
 • Gromadzenie danych w panelu VIEW
 • Wykorzystywanie różnych typów wyświetlania
 • Wczytywanie i zapisywanie powłoki DIAdem VIEW
 • Transfer obszarów roboczych do DIAdem REPORT
 • Wstęp do DIAdem Calculator

 
Raportowanie
Podczas tej lekcji wykorzystają Państwo DIAdem do wyświetlania danych w postaci wykresów lub tablic. Przedstawione zostanie zagadnienie prezentacji danych przy wykorzystania środowiska drag-and-drop.
 
Tematy:

 • Poznanie komponentów panelu REPORT
 • Tworzenie raportu
 • Formatowanie i tryby wyświetlania
 • Porównanie paneli VIEW i REPORT

 
Analiza danych
Podczas tej lekcji poznają Państwo sposób wykorzystania panelu ANALYSIS do interaktywnej analizy przy wykorzystaniu bibliotek programu DIAdem. Zostaną Państwo zaznajomieni z szerokim wachlarzem funkcji matematycznych.
 
Tematy:

 • Wykorzystanie panelu ANALYSIS
 • Komponenty panelu ANALYSIS
 • Wykonywanie obliczeń i analiz w panelu ANALYSIS
 • Operacje przy wykorzystaniu wartości NoValues

 
Kalkulator
Podczas tej lekcji poznają Państwo narzędzie Kalkulator, służące do analizy matematycznej zgromadzonych danych wewnątrz własnych formuł.
 
Tematy:

 • Wykorzystanie narzędzia Kalkulator
 • Praca z narzędziem Kalkulator
 • Wykorzystywanie operandów i operacji
 • Wykorzystywanie zmiennych
 • Obliczenia wykonywane przy wykorzystaniu wartości NoValues

 
Automatyzacja zadań
Podczas tej lekcji poznają Państwo sposób automatyzacji często powtarzanych sekwencji obliczeń przy pomocy narzędzia DIAdem SCRIPT.
 
Tematy:

 • Wykorzystanie panelu SCRIPT
 • Komponenty panelu SCRIPT
 • Składnia skryptów
 • Automatyzacja aplikacji DIAdem przy wykorzystaniu Recording Mode
 • Edycja skryptu
 • Wykonywanie skryptu

 
Typowe zadania wykonywane w DIAdem
Podczas tej lekcji wykorzystają Państwo wiedzę zdobytą w czasie poprzednich lekcji do rozwiązywania typowych zadań w DIAdem.
 
Tematy:

 • Wczytywanie danych z aplikacji innych niż DIAdem
 • Identyfikacja i wykreślanie wartości szczytowych
 • Wyszukiwanie zdarzeń i trendów
 • Wyszukiwanie składowych częstotliwościowych
 • Dopasowywanie krzywych
 • Praca z danymi trójwymiarowymi
 • Porównywanie danych z wielu przebiegów.