You are here

Szkolenie DIAdem Advanced

 

Szkolenie DIAdem Advanced

Opis

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak zautomatyzować typowe zadania wykonywane w panelach DIAdem za pomocą komend VBScript. Dowiedzą się Państwo również, w jaki sposób dostosować środowisko DIAdem do swoich potrzeb przy pomocy okien dialogowych, komend użytkowników oraz własnych menu – wszystkie te opcje umożliwią wykorzystanie środowiska DIAdem do tworzenia złożonych aplikacji.
 
Czas trwania: 2 dni.

Słuchacze

 • Nowi użytkownicy środowiska DIAdem, którzy ukończyli szkolenie DIAdem Basics 
 • Użytkownicy środowiska DIAdem chcący programowo kontrolować aplikację 
 • Integratorzy rozwijający rozwiązania zarządzania danymi.

 

Wymagania

 • DIAdem Basics lub doświadczenie na poziomie odpowiadającym w/w kursowi.

 

Produkty firmy NI wykorzystywane podczas szkolenia:

 • DIAdem - najnowsza wersja
 

Po ukończeniu kursu będą Państwo posiadali umiejętności z zakresu:

 • Automatyzacji środowiska DIAdem przy użyciu VBScript 
 • Wykorzystywania aplikacji Kalkulator do wykonywania złożonych operacji matematycznych 
 • Wykorzystywania standardowych okien dialogowych 
 • Wykorzystywania własnych okien dialogowych 
 • Tworzenia własnych zmiennych i komend 
 • Kontrolowania sekwencji skryptów 
 • Definiowania funkcji i procedur 
 • Optymalizacji i strukturalizacji skryptów 
 • Programowej kontroli dostępu do plików 
 • Importu danych za pomocą zapytań SQL w VBScript.

 

DIAdem Advanced Course – omawiane zagadnienia:

Kalkulator
W czasie tej lekcji dowiedzą się Państwo jak wykorzystywać narzędzie Kalkulator do analizy danych za pomocą własnych wyrażeń.
 
Tematy:

 • Praca z aplikacją Kalkulator
 • Wykorzystywanie operandów, operacji i zmiennych

 
Wprowadzenie do DIAdem SCRIPT
Lekcja ta przedstawi funkcje i procedury wykorzystywane podczas pisania skryptu.
 
Tematy:

 • Wstęp do automatyzacji procesów w DIAdem
 • Prezentacja funkcji DIAdem SCRIPT
 • Struktura skryptów
 • Składnia skryptów

 

Tworzenie i edycja skryptów
Podczas tej lekcji poznają Państwo techniki tworzenia skryptów w trybie zapisywania oraz techniki edycji skryptów w celu dostosowania ich funkcjonalności.
 
Tematy:

 • Tworzenie skryptu
 • Uruchamianie i zatrzymywanie skryptów
 • Integracja skryptu w interfejsie DIAdem
 • Wykorzystywanie narzędzi pomocnych w tworzeniu skryptów

 
Dostosowywanie interfejsu użytkownika
Podczas tej lekcji dowiedzą się Państwo jak tworzyć okna dialogowe służące do ustawiania parametrów funkcji, zmiany ustawień, wyboru własności i wpisywania danych.
 
Tematy:

 • Wykorzystywanie komponentów edytora okien dialogowych
 • Wykorzystywanie okien dialogowych w skryptach

 
Zmienne w skryptach
Podczas tej lekcji poznają Państwo różne typy zmiennych występujących w Diadem, ich zakresy oraz środowiska, w których mogą zostać wykorzystane.
 
Tematy:

 • Wykorzystanie zmiennych DIAdem
 • Tworzenie i wykorzystywanie zmiennych zdefiniowanych przez użytkownika
 • Wykorzystywanie dynamicznych zmiennych obliczeniowych
 • Wykorzystywanie zmiennych VBS

 
Przetwarzanie serii danych
Podczas tej lekcji stworzą Państwo aplikację służącą do szacowania, analizy i dokumentacji podobnych zestawów danych.
 
Tematy:

 • Definicja seryjnego przetwarzania danych
 • Przedstawienie komend pracujących w trybie przetwarzania seryjnego
 • Tworzenie listy plików z danymi do seryjnego przetwarzania

 
Dodatkowe funkcje skryptów
W czasie tej lekcji dowiedzą się Państwo, w jak sposób tworzyć okna dialogowe i sterować na ich podstawie wykonywaniem się skryptu.
 
Tematy:

 • Tworzenie standardowych okien dialogowych służących do wyboru plików
 • Wykorzystywanie struktur sterujących w skryptach
 • Wyświetlanie wiadomości
 • Przerywanie skryptów
 • Struktura skryptów

 
Funkcjonalność VBS
Podczas tej lekcji dowiedzą się Państwo więcej o najważniejszych aspektach związanych z funkcjonalnością VBS.
 
Tematy:

 • Typy danych
 • Wykorzystywanie zmiennych i stałych
 • Poznanie operatorów
 • Poznanie instrukcji warunkowych
 • Wykorzystywanie pętli
 • Praca z obiektami
 • Obsługa błędów
 • Poznanie różnic między komendami DIAdem a komendami VBS
 • Wykorzystywanie VBS w oknach dialogowych użytkownika
 • Dostęp do baz danych

 
Tworzenie modułów importu danych
Podczas tej lekcji dowiedzą się Państwo, jak zaprogramować moduły importu danych przy wykorzystaniu VBScript do pracy na własnym typie danych w środowisku DIAdem. Dzięki modułom importu danych mogą Państwo dołączyć własne pliki z danymi do aplikacji DataFinder oraz rozszerzyć możliwości wyszukiwania danych we własnym formacie. Zostaną Państwu objaśnione zagadnienia importowania oraz eksportowania własnych modułów importu od/do innych użytkowników i na inne komputery.
 
Tematy:

 • Zrozumienie zorientowanej obiektowo struktury modułów importu
 • Programowanie modułów importu dla danych binarnych
 • Import/eksport modułów importu

 
Szukanie danych
Podczas tej lekcji dowiedzą się Państwo jak zaimplementować szybkie i zaawansowane szukanie w skryptach. Będą Państwo mogli odnaleźć informacje w plikach, grupach kanałów lub kanałach przy użyciu DataFinder. Jeśli życzą sobie Państwo, aby użytkownik miał kontrolę nad procesem, mogą Państwo wykorzystać interfejs użytkownika w DIAdem NAVIGATOR. Poznają Państwo także obiekty, metody oraz własności dostępnych w DIAdem NAVIGATOR elementów.
 
Tematy:

 • Omówienie programowania obiektowego dla DIAdem NAVIGATOR
 • Szukanie z wykorzystaniem i bez wykorzystania interfejsu użytkownika DIAdem NAVIGATOR