You are here

Szkolenie Data Acquisition and Signal Conditioning

Szkolenie Data Acquisition and Signal Conditioning

Opis

Podczas szkolenia Data Acquisition and Signal Conditioning zapoznają się Państwo z podstawami procesów pomiarów i obróbki sygnałów przy pomocy komputera osobistego oraz przy użyciu środowiska LabVIEW oraz urządzeń pomiarowych. Zapoznają się Państwo z metodami instalacji oraz konfiguracji sprzętu pomiarowego. Będą Państwo mieli kontakt z funkcjami służącymi do obsługi urządzeń akwizycji danych. Użytkownicy niepracujący z LabVIEW będą mogli zapoznać się z funkcjami sterownika NI-DAQmx, zdobędą wiedzę na temat wejść/wyjść analogowych oraz cyfrowych, wyzwalania, a także liczników.
 
Czas trwania: 2 dni.

Słuchacze

 • Użytkownicy oraz integratorzy systemów używający LabVIEW, NI Developer Suite, kart pomiarowych i/lub urządzeń kondycjonowania sygnałów do tworzenia aplikacji kontrolno - pomiarowych.
 • Integratorzy korzystający z bibliotek NI-DAQmx (w C lub Visual Basic) do tworzenia aplikacji pomiarowych
 • Użytkownicy, którzy nie mieli wcześniej kontaktu z pomiarami przy użyciu komputerów osobistych.

 

Wymagania

 • Ukończony kurs LabVIEW Core 1 lub doświadczenie w pracy z LabVIEW na poziomie odpowiadającym w/w kursowi.
 

Produkty firmy NI wykorzystywane podczas szkolenia:

 • LabVIEW Professional Development System - najnowsza wersja 
 • NI-DAQmx 
 • Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe 
 • Wzmacniacze pomiarowe cDAQ 
 • BNC - 2120.
 

Po ukończeniu kursu będą Państwo posiadali umiejętności z zakresu:

 • Tworzenia optymalnych i precyzyjnych systemów akwizycji danych 
 • Poprawnego łączenia przetworników, takich jak termoelementy czy przetworniki naprężeń, do sprzętu pomiarowego 
 • Korzystania z zaawansowanych funkcji LabVIEW oraz API NI-DAQmx 
 • Eliminacji błędów pomiarowych wynikających ze zbyt małej częstotliwości próbkowania oraz niepoprawnego połączenia mas 
 • Uruchamiania stanowisk pomiarowych przy użyciu sprzętowego i programowego wyzwalania 
 • Tworzenia systemów mierzących: wypełnienie, częstotliwość oraz pozycję przy użyciu liczników 
 • Generacji ciągłych i pojedynczych przebiegów czasowych 
 • Synchronizacji wielu operacji I urządzeń.
 

Kolejne kursy

 • LabVIEW Core 2 
 • LabVIEW Core 3

 

Przegląd przetworników, sygnałów oraz metod kondycjonowania sygnałów

Lekcja ta prezentuje podstawy akwizycji danych. Poznają Państwo metody wyboru odpowiednich czujników dla aplikacji.

 

Tematy:

 • Elementy typowego systemu pomiarowego 
 • Typowe przetworniki używane w akwizycji danych 
 • Sygnały powstające na wyjściach czujników 
 • Przegląd metod kondycjonowania sygnałów z czujników

 
Sprzęt i oprogramowanie służące do akwizycji danych
Podczas tej lekcji poznają Państwo metody wyboru odpowiednich urządzeń I oprogramowania dla systemów akwizycji danych.

 
Tematy:

 • Komponenty kart DAQ 
 • Magistrale, doboru odpowiedniej częstotliwości próbkowania, rozdzielczości i wzmocnienia w systemie pomiarowym 
 • Konfiguracja Measurement and Automation Explorer (MAX) 
 • Przegląd funkcji sterownika NI-DAQmx

 
Wejścia analogowe
Podczas tej lekcji stworzą Państwo aplikację, która wykorzystuje wejścia analogowe. Poznają Państwo również metody doboru najkorzystniejszej częstotliwości próbkowania w celu uniknięcia aliasingu i przepełnienia buforów. Przeprowadzona zostanie dyskusja, czy aplikacja powinna pobierać dane punkt po punkcie, czy w sposób ciągły.
 
Tematy:

 • Różnicowe, niesymetryczne jedno- i dwuprzewodowe tryby pracy obwodów wejściowych 
 • Zjawisko aliasingu 
 • Wpływ filtrów anty - aliasingowych na jakość pomiaru 
 • Akwizycja sygnałów napięciowych przy użyciu wejść analogowych 
 • Akwizycja punkt po punkcie 
 • Zalety wielopunktowej, buforowanej akwizycji 
 • Akwizycja ciągła 
 • Implementacja różnych metod wyzwalania pomiaru

 
Wejścia analogowe
Podczas tej lekcji poznają Państwo metody generacji sygnału z wyjść analogowych w sposób ciągły i jednopunktowy.
 
Tematy:

 • Architektura układów wyjść analogowych 

 • Generowanie pojedynczych próbek 

 • Generowanie przebiegów buforowanych 

 • Ciągła generacja sygnałów 

 • Wyzwalanie generacji przebiegów

Cyfrowe wejścia/wyjścia

Podczas tej lekcji poznają Państwo metody wykorzystywania linii cyfrowego wejścia/wyjścia.

 

Tematy:

 • Sygnały cyfrowe
 • Cyfrowe wejścia/wyjścia
 • Synchronizowane cyfrowe wejścia/wyjścia

 
Liczniki
Podczas tej lekcji poznają Państwo typowe operacje licznikowe służące do tworzenia szeregu rozwiązań pomiarowych. W zakres tego zagadnienia wchodzą procesy zliczania wielu wartości powiązanych w dziedzinie czasu, zliczania zdarzeń, monitorowania pozycji przy użyciu czujników impulsowo – obrotowych.

 
Tematy:

 • Sygnały układu licznikowego
 • Architektura liczników firmy National Instruments
 • Wejścia/wyjścia układów licznikowych
 • Zliczanie impulsów
 • Zaawansowane zliczanie impulsów
 • Generacja impulsów
 • Pomiar częstotliwości
 • Pomiar położenia

 
Wzmacniacze pomiarowe
Podczas tej lekcji poznają Państwo metody doboru odpowiednich urządzeń kondycjonowania sygnałów – wzmacniaczy, tłumików oraz filtrów, dzięki którym możliwy będzie pomiar małych sygnałów napięciowych zawierających szumy lub inne zakłócenia.
 
Tematy:

 • Przegląd metod kondycjonowania sygnałów
 • Konfiguracja istniejącego systemu kondycjonowania
 • Możliwości jakie daje kondycjonowanie sygnałów
 • Obsługa przetworników – termoelement
 • Konfiguracja czujnika naprężeń i pomiar naprężenia
 • Pomiary dźwięku I wibracji

 
Synchronizacja
Podczas tej lekcji poznają Państwo metody synchronizacji zadań rejestracji i generacji danych. Dowiedzą się Państwo, w jaki sposób rozpocząć pomiar w jednej chwili nawet dla kilku urządzeń pomiarowych.
 
Tematy:

 • Synchronizacja pomiarów
 • Synchronizacja funkcji jednego urządzenia
 • Synchronizacja wielu funkcji w wielu urządzeniach DAQ
 • Synchronizacja z wykorzystaniem układów licznikowych