You are here

NI wprowadza dalsze zniżki na certyfikację dla studentów i profesorów.

CLAD

NI wprowadza dalsze zniżki na certyfikację dla studentów i profesorów.

Przez ostatnie 2 lata setki sudentów i profesorów zdały egzaminy certyifikacyjne LabVIEW. W odpowiedzi na większy popyt NI Eastern Europe wprowadza standardową 60%-ową zniżkę na wszystkie egzaminy certyfikacyjne LabVIEW. 

Kryteria kwalifikacji:

  
Studenci:

  • ważna legitymacja studencka
  • Dla CLD: ważny certyfikat CLAD
  • Dla CLA: ważny certyfikat CLD 

 
Profesorowie:

  • obecne zatrudnienie przez instytucję naukową
  • Dla CLD: ważny certyfikat CLAD
  • Dla CLA: ważny certyfikat CLD 

  
Zachęcamy do kontaktu z biurem w celu otrzymania szczegółowych danych i zapisu na egzamin: