You are here

Dziedzina częstotliwości - dydaktyka

 

Jednym z kluczowych aspektów w edukacji każdego studenta kierunków technicznych jest zrozumienie podstaw analizy sygnałów w dziedzinie częstotliwości. Tradycyjne, matematyczne podejście do tematu jest istotne podczas tworzenia filtrów bądź modelowania systemów, lecz jednakowo ważne jest uświadomienie studentom, jakie korzyści przynosi reprezentacja sygnałów w dziedzinie częstotliwości. Materiał wideo stanowi przykład tego, jak wykorzystując niewiele więcej niż telefon i głośniki, można wytłumaczyć to istotne zagadnienie.

Przykładowe materiały edukacyjne

Oprzyrządowanie w wersji ewaluacyjnej

 

Powiązane materiały wideo

Podstawowa wiedza o czujnikach

elektronika analogowa

Materiał pokazuje, w jaki sposób przedstawić studentom możliwość wykorzystania jednego urządzenia pomiarowego z różnymi metodami kondycjonowania sygnału w celu pomiaru wskazań różnych typów sensorów.

Materiał wideo

Oprzyrządowanie dla inżynierii biomedycznej

elektronika analogowa

Studenci inżynierii biomedycznej muszą opanować wiedzę związaną nie tylko z fizjologią, ale również z właściwym zaprojektowaniem systemów pomiarowych. Materiał jest przykładem łączącym oba te tematy.

Materiał wideo

Kwadraturowe kluczowanie z przesuwem fazy (QPSK)