You are here

Pomiary oraz oprzyrządowanie - materiały dydaktyczne

Każdy projekt inżynierski wymaga dokonania pomiarów przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych sensorów. Jednakże podstawowe zagadnienia związane z akwizycją danych, takie jak przetwarzanie sygnałów czy ich reprezentacja w dziedzinie częstotliwości mogą niejednokrotnie stanowić wyzwanie dla studentów. Poparcie teorii eksperymentami ułatwi studentom przyswojenie nowego materiału, a nabyta wiedza zostanie utrwalona w pamięci na dłużej.

Sprzęt dydaktyczny

 

 

 

Materiały dydaktyczne

Dziedzina częstotliwości

Prosty eksperyment związany z analizą dźwięku, który pozwoli studentom zrozumieć zagadnienia związane z dziedziną częstotliwości.

Materiał wideo

Oprzyrządowanie dla inżynierii biomedycznej

Studenci inżynierii biomedycznej muszą opanować wiedzę związaną nie tylko z fizjologią, ale również z właściwym projektowaniem systemów pomiarowych. Materiał jest przykładem łączącym oba te tematy.

Materiał wideo

Podstawowa wiedza o czujnikach

Materiał pokazuje, w jaki sposób przedstawić studentom możliwość wykorzystania jednego urządzenia pomiarowego z różnymi metodami kondycjonowania sygnału w celu pomiaru wskazań różnych typów sensorów.

Materiał wideo

 

Rozwiązania użytkowników

Oprzyrządowanie, oprogramowanie i materiały szkoleniowe NI są wykorzystywane w programach nauczania inżynierów na całym świecie. Poniższe odnośniki opisują kilka sposobów na dodanie elementów praktycznych do prowadzonych zajęć.

Uniwersytet Transylwański rozwija laboratorium energii odnawialnych w oparciu o sprzęt NI ELVIS, LabVIEW oraz myDAQ