You are here

Rodzaje silników - dydaktyka

 

W trakcie budowy systemu mechatronicznego istotną kwestią staje się zrozumienie korzyści płynących z zastosowań różnych typów silników elektrycznych. Często studenci nie są jednak w stanie wskazać różnic pomiędzy silnikami szczotkowymi a bezszczotkowymi, czy serwomechanizmami a silnikami krokowymi. Podobne luki w wiedzy mogą skutkować sytuacją, w której studenci podejmą złą decyzję już na etapie projektowania. Materiał przedstawia przykłady kształcenia eksperymentalnego, które pomogą studentom w opanowaniu wiedzy o silnikach i dokonaniu lepszych wyborów przy projektowaniu systemów mechatronicznych.

Przykładowe materiały edukacyjne

Oprzyrządowanie w wersji ewaluacyjnej

 

Powiązane materiały wideo

Protokoły komunikacyjne

elektronika analogowa

Przekazuje studentom doświadczenie niezbędne do podejmowania decyzji projektowych i implementowania protokołów komunikacyjnych w systemach.

Materiał wideo

Sterowanie PID

elektronika analogowa

Przeprowadza studentów przez kompletny proces tworzenia sterowania – od teorii, przez symulację, po implementację.

Materiał wideo