You are here

Komunikacja i łączność radiowa – materiały dydaktyczne

Terminy związane z komunikacją radiową, takie jak demodulacja FM czy QPSK nie zawsze są w pełni zrozumiałe dla studentów. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak jasnego powiązania teorii z jej praktycznymi zastosowaniami. Sygnały radiowe mogą być czymś więcej, niż tylko matematyką, zadaniem domowym i symulacją. Poprzez naukę w oparciu o eksperymenty przeprowadzone przy użyciu zintegrowanego sprzętu, oprogramowania i materiałów szkoleniowych studenci będą mogli własnymi siłami, w łatwy sposób powiązać poznaną teorię z rzeczywistymi implementacjami.

Sprzęt dydaktyczny

 

 

 

Materiały dydaktyczne

Demodulacja FM

Pomaga zrozumieć zagadnienia związane z demodulacją FM, pojęciem pasma i regułą Carsona.

Materiał wideo

Kwadraturowe kluczowanie z przesuwem fazy (QPSK)

Przedstawia obecne standardy komunikacji radiowej i pojęcia związane z modulacją sygnału.

Materiał wideo

 

Rozwiązania użytkowników

Oprzyrządowanie, oprogramowanie i materiały szkoleniowe NI są wykorzystywane w programach nauczania inżynierów na całym świecie. Poniższy odnośnik opisuje kilka sposobów na dodanie elementów praktycznych do prowadzonych zajęć.

Wsparcie Uniwersytetu Rutgersa w przygotowaniu studentów do pracy w branży łączności bezprzewodowej