You are here

Świat inżynierii: nauka niezbędnej teorii w oparciu o kształcenie doświadczalne

Świat inżynierii

Programy nauczania na kierunkach inżynierskich wymagają od studentów poznania szeregu teoretycznych zagadnień. Wsparcie tego procesu zajęciami praktycznymi zwiększy zaangażowanie studentów, a nabyta wiedza zostanie utrwalona w pamięci na dłużej. Poniższe materiały prezentują, w jaki sposób prowadzić praktyczne zajęcia z wykorzystaniem sprzętu.

 

 

 

 

 

    Elektronika i teoria obwodów

Znajomość zagadnień z dziedziny teorii obwodów i projektowania układów elektronicznych jest niezbędna do przeprowadzania eksperymentów na zajęciach laboratoryjnych. Opanowując tę wiedzę odpowiednio wcześnie, studenci mogą przejść do bardziej zaawansowanych zagadnień i projektów.

Wzmacniacze operacyjne

Elektronika analogowa

Elektronika cyfrowa

Energoelektronika

 

    Mechatronika i sterowanie

Teoria sterowania stara się odwzorować fizyczne systemy poprzez przedstawianie ich w postaci modeli matematycznych – typowym przykładem może tu być implementacja kontrolera PID lub protokołów komunikacji. Wraz ze zwiększającym się wpływem sterowania i mechatroniki na rozwiązania technologiczne, zrozumienie i zastosowanie teorii sterowania stają się coraz bardziej istotne dla studentów.

Regulator PID

Protokoły komunikacji

Rodzaje silników

 

    Komunikacja i łączność radiowa

Ewolucja cyfrowa radia FM spowodowała, że komunikacja bezprzewodowa stała się nieodłączną częścią naszego życia. Dzięki zapoznaniu się z podstawami modulacji oraz demodulacji sygnałów studenci będą w stanie zrozumieć, a w przyszłości także budować, systemy oparte na nowoczesnych standardach komunikacyjnych.

Demodulacja FM

Kwadraturowe kluczowanie fazy

 

    Pomiary oraz oprzyrządowanie

Jednym z podstawowych zadań inżynieryjnych jest testowanie i pomiar wielkości fizycznych przy użyciu systemów akwizycji danych. Poznając zastosowanie czujników, aktuatorów i związanego z nimi oprzyrządowania pomiarowo-kontrolnego, studenci zaczną rozumieć właściwości otaczającego ich świata.

Dziedzina częstotliwości

Oprzyrządowanie dla inżynierii biomedycznej

Podstawowa wiedza o czujnikach