You are here

Seria seminariów online: Pomiary w radiokomunikacji i testowanie systemów RF (nagranie)

 
Zapraszamy do zapoznania sie z nagraniami z seminariów dotyczących podstawowych sposobów wykonywania oraz optymalizacji pomiarów i testów układów radiowych (RF). Materiały te pozwolą Państwu:

  • poznać nowe techniki wykonywania pomiarów w.cz.,
  • uzyskać odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania od ekspertów NI,
  • zwiększyć produktywność wykonywanej pracy dzięki najnowszym urządzeniom pomiarowym w.cz.

 

Maksymalizowanie przepustowości testów w.cz. dzięki przetwarzaniu sygnałów w czasie rzeczywistym, z zastosowaniem układów FPGA (w języku angielskim) (nagranie)

W czasie tej sesji dowiedzą się Państwo jak magistrala PXI Express jest wykorzystywana do szybkiego przesyłania danych do komputera PC lub układu FPGA, aby dokonać obliczeń sygnałów w.cz. W trakcie seminarium omówione będą również sposoby minimalizowania wpływu oprogramowania na przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym lub analizę spektrum. W tym celu przedstawiona zostanie technologia transmisji strumieniowej pomiędzy wieloma urządzeniami FPGA w jednej obudowie PXI.

 

Nowe możliwości testów systemów radiokomunikacyjnych dzięki wektorowemu transceiverowi sygnałów (VST) (w języku polskim) (nagranie)

Wektorowe transceivery sygnałów (VST) NI łączą w sobie wektorowy analizator oraz generator sygnałów wraz z programowalnym układem FPGA, w celu osiągnięcia możliwości przetwarzania sygnałów i sterowania testowanym obiektem w czasie rzeczywistym. Zbudowane na podstawie architektury NI RIO LabVIEW, zapewniają elastyczność programowania oraz wykorzystują najnowsze urządzenia pomiarowe w.cz., aby spełnić wymagania najbardziej złożonych aplikacji. W trakcie sesji omówione zostaną sytuacje wymagające zastosowania VST oraz te, w których wystarczającym rozwiązaniem będą tradycyjne przyrządy modułowe PXI National Instruments.

 

Zaawansowane techniki testowania systemów MIMO dla najnowszych standardów komunikacji bezprzewodowej (w języku polskim) (nagranie)

W trakcie sesji pokazane będą zalety stosowania wielu anten odbiorczych i nadawczych w kanałach komunikacyjnych, na przykładzie standardu 802.11n. Omówimy techniki takie jak ortogonalne zwielokrotnianie w dziedzinie częstotliwości (OFDM), zanikanie kanału (channel fading), czy multipleksacja przestrzenna. Omówiona zostanie także definicja systemów pomiarowych spójnych fazowo (phase coherent) oraz tego, jak odnoszą się one do aplikacji MIMO. Przeprowadzona będzie również ogólna prezentacja implementacji MIMO 2x2 Tx/Rx z wykorzystaniem zsynchronizowanych generatorów i analizatorów wraz z demonstracją wielokanałowej analizy sygnału 802.11n.

 

Usprawnianie pomiarów współczynników macierzy rozproszenia (macierz S) z wykorzystaniem wektorowych analizatorów sieci (w języku angielskim) (nagranie)

Dokładna analiza macierzy rozproszenia S układu jest skomplikowana, nawet z zastosowaniem najnowszych technologii, metod i sprzętu pomiarowego. Wektorowy analizator sieci (VNA) stał się najczęściej wybieranym przyrządem pomiarowym do tego typu testów, ze względu na dokładność oraz elastyczność konfiguracji. Seminarium zawiera najważniejsze informacje związane z kalibracją, szybkością wykonywania pomiarów oraz programowaniem zautomatyzowanej analizy sieci w Państwa systemie testowym. Zostanie również zaprezentowanych kilka bardziej zaawansowanych tematów, takich jak impulsowe pomiary współczynników macierzy S, analiza w dziedzinie czasu oraz efektywne techniki „de-embedding.

 

W trakcie seminarium wprowadzane będą pojęcia związane z typowymi testami odbiorników GPS, takie jak czułość, TTFF (time to first fix), dokładność pozycjonowania oraz śledzenia. Demonstrowane będą innowacyjne metody umożliwiające przeniesienie testów odbiorników GPS do laboratoriów dzięki wykorzystaniu sygnałów symulowanych, w połączeniu z nagrywanymi i odtwarzanymi sygnałami rzeczywistymi. Poza zapoznaniem się z podstawowymi informacjami dotyczącymi pomiarów, prezentowane będą również testy odbiorników GPS odpowiadających na sygnały rzeczywiste i symulowane.

 

    Share