You are here

Seria seminariów LabVIEW: od podstaw po zaawansowane techniki programistyczne (nagranie, w języku angielskim)

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z NI LabVIEW oraz graficznym podejściem do projektowania systemów podczas serii 12 seminariów online. Podczas seminariów zaprezentowane zostaną podstawy środowiska LabVIEW oraz metody pokazujące, jak z jego pomocą przyspieszyć tworzenie systemów kontrolno-pomiarowych. Poznacie Państwo techniki programistyczne i sposoby podnoszenia kwalifikacji użytkowników LabVIEW. Ostatnie serie seminariów to prezentacja dodatkowych umiejętności, które należy zdobyć, aby stać się ekspertem w graficznym projektowaniu systemów za pomocą LabVIEW. Wszystkie seminaria on-line będą prowadzone w języku angielskim. 

 

 

Prezentacja główna: Ścieżka do sukcesu z NI LabVIEW (nagranie)

Nauka każdego środowiska programistycznego jest podróżą, pełną przeszkód i niebezpieczeństw. Zachęcamy Państwa do sprawdzenia jak, z pomocą National Instruments i społeczności użytkowników LabVIEW, skrócić i ułatwić tę drogę i szybciej osiągnąć sukces.

104x82

Czym jest LabVIEW? (nagranie)

LabVIEW jest wszechstronnym środowiskiem programistycznym, które zawiera wszystkie narzędzia potrzebne inżynierom i naukowcom do tworzenia i uruchamiania systemów kontrolno-pomiarowych. Podczas tego seminarium nauczą się Państwo podstaw graficznego projektowania systemów oraz poznają zalety wynikające z szerokiej palety funkcji akwizycji, przetwarzania i analizy sygnałów wraz z ich integracją na platformach PC, kontrolerach wbudowanych i komputerach przemysłowych.

Wprowadzenie do akwizycji danych (nagranie) 

W trakcie tego seminarium dowiedzą się Państwo, w jaki sposób wykorzystać  LabVIEW aby zwiększyć produktywność swojej pracy oraz tworzyć wyspecjalizowane rozwiązania do akwizycji danych i sterowania przyrządami pomiarowymi. Potwierdzone zostanie, iż LabVIEW zapewnia ścisłą integrację ze sprzętem, upraszczając proces automatyzacji pomiarów z szerokiej gamy czujników oraz urządzeń firm trzecich. Dodatkowo, dowiedzą się Państwo o funkcjach analizy danych oraz możliwościach wizualizacji wyników zebranych za pomocą LabVIEW.

104x82

Kontrola urządzeń firm trzecich (nagranie) 

Podczas omawianej sesji zaprezentowany będzie sposób, w jaki LabVIEW może zostać wykorzystane do komunikacji z urządzeniami firm trzecich i jak może pobrać z nich dane pomiarowe. Pokażemy techniki pozwalające zminimalizować czas spędzony na niskopoziomowe konfigurowanie sprzętu, umożliwiając programiście skupienie się na wysokopoziomowej funkcjonalności aplikacji.

Wielowątkowe wzorce projektowe (nagranie) 

Podczas tej prezentacji nacisk zostanie położony na przegląd architektur. Od prostych aplikacji jednopętlowych do wielowątkowych Queued Message Handler (QMH). Dodatkowo, poruszone zostaną tematy komunikacji pomiędzy pętlami, zatrzymywanie pętli działających równolegle, obsługi błędów oraz inne ważne zagadnienia np. zmienne globalne.

104x82

Co nowego w LabVIEW 2013? (nagranie) 

Dzięki 25 letniej obecności na rynku, LabVIEW stało się podstawowym narzędziem dla wielu inżynierów. National Instruments kontynuuje rozwój efektywności i przydatności swojego oprogramowania i podczas tego seminarium przedstawimy nowości, które ukażą się wraz z najnowszą wersją LabVIEW.

Zalety wykorzystania wzorców projektowych (nagranie) 

W LabVIEW 2013 pojawią się nowe wzorce projektowe oraz przykładowe projekty, które pozwalają na zredukowanie czasu tworzenia oraz poziomu skomplikowania aplikacji. Podczas tego seminarium omówione zostaną zalety wykorzystania wzorców projektowych oraz opisany będzie proces doboru odpowiedniej architektury do konkretnego projektu.

104x82

Najlepsze praktyki przy tworzeniu oprogramowania (nagranie) 

Niezależnie od tego czy są Państwo samodzielnymi programistami, czy pracują w większym zespole, wykorzystanie odpowiednich praktyk przy tworzeniu oprogramowania może zapewnić wysoką jakość oraz niezawodność aplikacji LabVIEW. W trakcie seminarium dowiedzą się Państwo jak Project Library i inne narzędzia konfiguracyjne mogą pomóc wdrożyć dobre praktyki programistyczne i sprawić, aby proces tworzenia kodu był łatwiejszy.

Systemy kontroli wersji (nagranie) 

Rzadko się zdarza aby nad skomplikowanym projektem realizowanym za pomocą  LabVIEW pracował jeden inżynier. Większość projektów jest opracowywanych w zespołach, gdzie rozwija się ten sam kod. Doświadczony programista LabVIEW przedstawi zalety stosowania systemów kontroli wersji i zaprezentuje jak odpowiednio skonfigurować środowisko, aby móc wykorzystywać je w codziennej pracy.

104x82

Obsługa zdarzeń w LabVIEW (nagranie)

Podczas prezentacji przedstawione zostaną zalety użycia architektury bazującej na obsłudze zdarzeń. Omówione zostanie wykorzystanie zdarzeń statycznych oraz dynamicznych w LabVIEW i zaprezentowane będą przykłady ich zastosowania do obsługi interfejsu użytkownika lub przesyłania danych.

Programowanie obiektowe w LabVIEW (nagranie)

Podczas tego szkolenia wyjaśnione zostanie dlaczego warto stosować programowanie zorientowane obiektowo. Zaprezentowanych będzie kilka popularnych wzorców projektowych, ich implementacja w LabVIEW i zalety, jakie wynikają z ich użycia.

104x82

Przygotowanie do egzaminu CLA (nagranie)

Certyfikowany architekt LabVIEW podzieli się z Państwem zestawem porad,  pomocnych w przygotowaniu do egzaminu CLA.

 

 

    Share