You are here

Produkty

Od 30 lat firma National Instruments przyczynia się do rewolucyjnej zmiany poglądów  inżynierów i naukowców na temat  pomiarów i automatyzacji. Są to specjaliści zatrudnieni w przemyśle, instytucjach rządowych oraz naukowych. Opierając się na komputerach PC i technologiach komercyjnych, oprzyrządowanie wirtualne zwiększa wydajność oraz obniża koszty testów, kontroli oraz projektowania aplikacji. Jest to możliwe dzięki łatwemu do zintegrowania oprogramowaniu, takiemu jak NI LabVIEW, oraz modułowemu  oprzyrządowaniu pomiarowemu i sterującemu stworzonych dla magistrali PXI, PCI i PCI Express, portów USB oraz sieci Ethernet.

Dzięki oprzyrządowaniu wirtualnemu inżynierowie mogą wykorzystywać programowanie graficzne, bardzo różne od zastrzeżonych, ustalonych funkcji tradycyjnego oprzyrządowania, ustalonych w celu tworzenia zdefiniowanych przez użytkowników rozwiązań,  zaspokajających ich specyficzne potrzeby. Opcja wirtualnego sprzętu pozwala wykorzystać nieprzerwany wzrost wydajności komputerów osobistych. W dziedzinie testowania, pomiarów i sterowania inżynierowie wykorzystują oprzyrządowanie wirtualne do redukcji rozmiarów zautomatyzowanego oprzyrządowania testowego, przy równoczesnym, nawet dziesięciokrotnym, zwiększeniu wydajności. Co ważne, koszty tego przedsięwzięcia stanowią jedynie ułamkową cześć wydatków związanych z oprzyrządowaniem wykorzystującym tradycyjne rozwiązania.

Kup oprogramowanie

Pobierz najnowszą aktualizację oprogramowania.

 

 Konfigurator uaktualnień

Kup urządzenia

Skonfiguruj system dostosowany do indywidualnych potrzeb.

 

 Konfigurator produktów

Skontaktuj się z nami 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail. 

 Kontakt

 

Produkty i usługi

 

Informacje o oprogramowaniu

Informacje o oprogramowaniu

LabVIEW*

Programowanie graficzne

LabWindows/CVI 

Środowisko programistyczne ANSI C

Measurement Studio 

Narzędzia rozszerzające służące do testów i pomiarów

LabVIEW SignalExpress

Oprogramowanie interaktywne

Multisim 

Projektowanie i symulacja obwodów elektrycznych

NI TestStand 

Oprogramowanie do zarządzania testami

NI Switch Executive 

Oprogramowanie do zarządzania przełącznikami

VeriStand 

Środowisko programowe służące do konfiguracji aplikacji testujących w czasie rzeczywistym.

DIAdem 

Interaktywne oprogramowanie służące do zarządzania danymi testowymi

MATRIXx 

Oprogramowanie graficzne służące do zastosowań związanych z projektowaniem sterowania

Vision Builder

Prosty w użyciu, niezależny pakiet do tworzenia systemów automatycznej inspekcji wizyjnej.

Other Software

* w języku polskim