You are here

Informacje o firmie

National Instruments

O National Instruments

Firma National Instruments już od 37 lat jest pionierem i liderem w technologii urządzeń wirtualnych. Ta rewolucyjna koncepcja zmieniła podejście inżynierów, naukowców oraz środowiska akademickiego do zagadnienia pomiarów i ich automatyzacji. Wykorzystując komputery osobiste i technologie komercyjne, wirtualne oprzyrządowanie zwiększa produktywność i obniża koszty aplikacji testowych, sterujących i wspomagających projektowanie. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki łatwemu w integracji oprogramowaniu NI LabVIEW oraz modułowemu sprzętowi pomiarowemu i sterującemu klasy PXI, PCI, PCI Express, USB i Ethernet. National Instruments z siedzibą w Austin, w Teksasie zatrudnia ponad 7100 pracowników i ma oddziały w 50 krajach. Od dwunastu lat magazyn FORTUNE wymienia NI jako jedną ze 100 najlepszych firm, dla których warto pracować.

 Więcej informacji

 

National Instruments Poland Sp. z o.o.

Biuro National Instruments Poland zostało otwarte w 2000 roku, jako  pierwszy oddział National Instruments w Europie Środkowo- Wschodniej. Siedziba NI Poland mieści się w Warszawie. Regionalne biuro NI w Europie Środkowo-Wschodniej, z siedzibą w Budapeszcie, koordynuje działania organizacji w 13 krajach regionu: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Macedonii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech.

 Historia NI

 

Społeczność NI

Firma National Instruments jest odpowiedzialną społecznie organizacją (z ang. CRS- Corporate Social Responsibility). W swej działalności stara się uwzględniać potrzeby społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z kluczowymi interesariuszami: pracownikami, klientami, udziałowcami jak również partnerami i dostawcami.
Cel ten jest osiągany dzięki utrzymywaniu przyjaznej i sprzyjającej kreatywności kulturze firmy,
dostarczaniu narzędzi, które inspirują i umożliwiają inżynierom i naukowcom udoskonalanie świata. NI stale pracuje, aby zmniejszać wpływ swojej działalności na środowisko naturalne, a także działać na rzecz społeczeństwa.
Nasza unikalna kultura została zauważona: NI, przez 12 lat z rzędu pojawia się na liście "100 najlepszych firm, dla których warto pracować", publikowanej przez magazyn FORTUNE.

 NI Citizenship