You are here

Sterowanie i mechatronika

Rozwiązania National Instruments w zakresie nauczania systemów sterowania dają studentom możliwość przejścia od symulacji do eksperymentowania w ciągu jednego semestru. We współpracy z firmą Quanser, wiodącym dostawcą wysokiej jakości obiektów do sterowania, firma NI oferuje kompletne rozwiązania edukacyjne wykorzystujące sprawdzony w przemyśle sprzęt i oprogramowanie.

Przenośne systemy wbudowane

NI myRIO i Quanser QUBE-Servo

Pakiet ten, wraz z materiałami edukacyjnymi, jest gotowym rozwiązaniem w zakresie nauczania koncepcji sterowania, począwszy od teorii wprowadzającej po projektowanie systemów wbudowanych.

Dowiedz się więcej o NI myRIO

Dowiedz się więcej o QUBE

Edukacyjny sprzęt laboratoryjny

NI ELVIS i rozszerzenia Quanser QNET

Kompletne, praktyczne doświadczenia wprowadzające w różne obszary zastosowań systemów sterowania i zapewniające praktyczne poznanie podstaw teorii sterowania.

Dowiedz się więcej o NI ELVIS

Przeglądaj dodatki QNET

Sprzęt pomiarowy wykorzystywany w przemyśle

NI CompactRIO i układy sterowania Quanser

Wykorzystanie determinizmu i modułowości platformy CompactRIO oraz precyzji układów Quanser do szybkiego prototypowania algorytmów sterowania.

Dowiedz się więcej o CompactRIO

Zobacz pakiet CompactRIO dla uczelni

Cechy NI myRIO and Quanser QUBE-Servo NI ELVIS i układy Quanser QNET NI CompactRIO i obiekty Quanser
Praca w czasie rzeczywistym -
Układ FPGA -
Modułowe wejścia/wyjścia - -
Przeznaczony dla studentów -
Połączenie z komputerem PC USB, WiFi USB Ethernet
Dodatkowe akcesoria
Programowalny w LabVIEW
Możliwość wykorzystania skryptów .m
Gotowe materiały edukacyjne
Nauka podstaw
Modelowanie
Regulacja PID
Sterowanie w przestrzeni stanów -
LQR -
Sterowanie nieliniowe - -
Sterowanie optymalne - -
Sterowanie szybkie - -

Wyróżnione materiały edukacyjne

Nauczanie systemów sterowania z użyciem NI myRIO i Quanser QUBE-Servo

Pobierz materiały edukacyjne wprowadzające w tematykę sterowania, w tym podstaw modelowania, modelowania eksperymentalnego, regulacji proporcjonalno-całkująco-różniczkującej (PID), optymalizacji LQR i innych.

Pobierz przykładowe materiały edukacyjne