You are here

Obwody i elektronika

Rozwiązania National Instruments w zakresie nauczania obwodów i elektroniki dają studentom możliwość płynnego przejścia od teorii do eksperymentowania. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu sprzętu edukacyjnego bazującego na standardowych technologiach przemysłowych i oprogramowania NI Multisim służącego do symulacji obwodów elektronicznych. Funkcje edukacyjne środowiska Multisim, takie jak interaktywne komponenty, płytki prototypowe 3D oraz integracja sprzętu dają studentom możliwości zastosowania teorii w rzeczywistych scenariuszach.

Dowiedz się więcej o wykorzystaniu programu Multisim do nauki obwodów i elektroniki

Oprzyrządowanie przenośne

NI myDAQ i dodatek myProto

To kompaktowe i przenośne rozwiązanie umożliwia studentom samodzielną i praktyczną naukę teorii obwodów zarówno w laboratorium, jak i poza nim.

Dowiedz się więcej o NI myDAQ

Kup dodatek myProto

Sprzęt laboratoryjny

NI ELVIS i moduły rozszerzające

Ta modułowa platforma daje oferuje kompletne rozwiązanie w zakresie praktycznego nauczania układów analogowych i cyfrowych, oraz energoelektroniki.

Dowiedz się więcej o NI ELVIS

Zobacz NI ELVIS do nauczania elektroniki cyfrowej

Urządzenia stosowane w przemyśle

NI PXI

Ta platforma udostępnia naukowcom sprzęt modułowy do wysokiej jakości pomiarów w szerokim zakresie zastosowań.

Dowiedz się więcej o oprzyrządowaniu modułowym

Cecha NI myDAQ NI ELVIS NI PXI
Gotowe materiały edukacyjne -
Połączenie z komputerem PC USB USB MXI lub sterownik wbudowany
Wymagany zasilacz Przez USB Zewnętrzne Wbudowany zasilacz
Dodatki edukacyjne partnerów -
Interaktywna symulacja i analiza obwodów w programie Multisim
Porównywanie pomiarów doświadczalnych i symulowanych -
Zintegrowana płytka prototypowa do badań laboratoryjnych - -
Zabezpieczenia przed uszkodzeniem spowodowanym przez studenta - -
Oprzyrządowanie gotowe do badań - -
Przyrządy symulowane NI ELVISmx 8 12 -
Konfigurowalne wejścia/wyjścia i skalowalność + ++ +++
Cyfrowy analizator stanów logicznych - + +++
Obszary nauczania
Oprzyrządowanie i pomiary + ++ +++
Teoria i analiza układów analogowych
Odpowiedź częstotliwościowa
Mikroelektronika -
Logika i analiza układów cyfrowych + ++ +++

Wyróżnione materiały edukacyjne

Ćwiczenia laboratoryjne do podręcznika „Circuits” (Obwody)

Ten dodatek do podręcznika „Circuits” autorstwa Ulaby’ego i Maharbiza zawiera 40  zadań domowych skupiających się na porównaniu teorii, symulacji, pomiarów laboratoryjnych oraz analizy. Po rozwiązaniu problemu analitycznie, student rozwiązuje go ponownie z użyciem NI Multisim, a następnie, w kolejnym etapie z użyciem NI myDAQ lub NI ELVIS.