You are here

Zastosowania edukacyjne

National Instruments oferuje sprzęt, oprogramowanie oraz materiały edukacyjne, które przygotowują aktualnych studentów kierunków technicznych do roli przyszłych inżynierów i innowatorów. Począwszy od zajęć wprowadzających, aż po projektowanie zaawansowanych systemów. Narzędzia NI łatwo jest wdrożyć do istniejącego programu nauczania i realizować proces dydaktyczny w nowy sposób – wprowadzając podejście praktyczne, oparte o rozwiązania mające zastosowanie w przemyśle.

Obszary zastosowania w edukacji

Wprowadzenie do inżynierii

 1. Czujniki i aktuatory - diody LED, termistory, czujniki światła, silniki, przekaźniki, głośniki, piezoelektryki
 2. Systemy interaktywne - komora temperaturowa, monitorowanie środowiska, sterownik drogowej sygnalizacji świetlnej
 3. Robotyka podstawowa - robot śledzący linię, sortowanie obiektów kolorowych, pojazd autonomiczny

Sterowanie i mechatronika

 1. Teoria sterowania - konstrukcja modelu, regulacja PID z nastawą analityczną, sterowanie z opisem przestrzeni stanu, estymacja
 2. Czujniki i aktuatory - cyfrowe, analogowe, pneumatyczne, elektromechaniczne, hydrauliczne, optyczne
 3. Praca indywidualna - rzeczywiste systemy wbudowane z czujnikami i aktuatorami
 4. Robotyka - sterowanie silnikami, przetwarzanie obrazu, lokalizacja, planowanie, nawigacja

Pomiary i oprzyrządowanie

 1. Podstawy pomiarów – błąd statystyczny, teoria próbkowania, dokładność pomiaru, przetwornik analogowo-cyfrowy
 2. Podstawowe czujniki – termopary, czujniki tensometryczne, czujniki siły, kondycjonowanie sygnałów
 3. Przyrządy wirtualne – rejestrowanie danych, projektowanie graficznego interfejsu użytkownika, przetwarzanie sygnałów, tworzenie wykresów

Aplikacje RF i komunikacja

 1. Modulacja – AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, QAM
 2. Pomiary – bitowy współczynnik błędu (BER), poziom amplitudy wektora błędu (EVM), diagramy konstelacji, wykresy oczkowe
 3. Podstawy sygnałów RF (wielkich częstotliwości) – mieszanie częstotliwości, konwersja w górę / w dół, składowe harmoniczne, czynniki osłabienia sygnału
 4. Tematy zaawansowane – OFDM, MIMO, synchronizacja, korekcja, estymacja kanału radiowego

Obwody i elektronika

 1. Układy analogowe – rezystory, kondensatory, cewki indukcyjne, źródła energii (napięcia i prądu), przełączniki, płytka prototypowa
 2. Elektronika cyfrowa – bramki logiczne, liczniki, maszyny stanów, algebra Boole’a, język opisu sprzętu (VHDL)
 3. Mikroelektronika – diody, wzmacniacze operacyjne, tranzystory bipolarne (BJT), tranzystory polowe (MOSFET)
 4. Energoelektronika – przetwornice obniżające lub podwyższające napięcie, prostownik, falownik, modulacja szerokości impulsów (PWM)