You are here

Rozwiązania użytkowników

Każdego dnia studenci, nauczyciele i naukowcy odkrywają nowe i ekscytujące sposoby wykorzystania produktów National Instruments. Przedstawiane studia przypadków, zarówno te formie pisemnej jak i wideo, są przykładami na to, jak graficzne projektowanie systemów wspomaga innowacyjność i przyspiesza dokonywanie odkryć.

Pobierz poradnik nauczyciela | Zobacz wszystkie analizy przypadków z uczelni

 
 • Inteligentny blok startowy dla pływaków opracowany na Uniwersytecie w Austin (Teksas, USA)
   
 • Inteligentny blok startowy dla sprinterów opracowany na Uniwersytecie w Atlancie (Georgia, USA)
   
 • Praktyczna nauka inżynierii na Uniwersytecie Fontys (Holandia)
   
 • Tunel wiatrowy dla specjalistycznych rowerów opracowany na Uniwersytecie w Berkeley (Kalifornia, USA)
   

Edukacja: zadowolenie studentów z wyboru elektroniki jako kierunku studiów

Uniwersytet w Manchester poprawia zadowolenie studentów z 67 do 98 procent

"Narzędzia NI do nauczania stosowane na studiach umożliwiają wykształcenie przyszłych naukowców, którzy mogą dostarczyć niezbędne w badaniach rozwiązania z zakresu przyrządów wirtualnych, sterowania i komunikacji od pierwszego dnia pracy. Dla nich wyzwaniem są badania, a nie narzędzia, które są potrzebne do ich wykonania."

Przeczytaj, jak osiągnięto taki efekt na Uniwersytecie w Manchester

Badania: zaawansowane systemy sterowania

Sterowanie 70-tonowymi ramionami chwytaka do budowy morskich turbin wiatrowych

„Połączenie LabVIEW i CompactRIO zapewnia moc obliczeniową wymaganą do obliczeń kinematycznych i uproszczonego sterowania, jak również zapewnia determinizm i niezawodność istotnych dla bezpieczeństwa funkcji systemowych.”

Przeczytaj, jak to zrobiła firma Industrial Systems and Controls

Edukacja: większe szanse zatrudnienia dla studentów

Uniwersytet w Leeds przyczynia się do zwiększenia zatrudnienia absolwentów o 19 procent

„Dodatkowe umiejętności uzyskiwane dzięki nowemu, praktycznemu podejściu do nauczania na Uniwersytecie w Leeds nie tylko pomagają wzmocnić podstawową wiedzę, ale zmuszają studentów do radzenia sobie z sukcesem i porażką, jak również nabywania umiejętności pracy zespołowej."

Przeczytaj, jak to zrobiono na Uniwersytecie w Leeds

Badania: Energia

Sterowanie i monitorowanie pracy tokamaka sferycznego wykorzystywanego do badań nad plazmą

"Uogólniając, produkty NI uprościły całą konfigurację. Szybko udało nam się połączyć sprzęt i oprogramowanie różnych producentów w wyjątkowo kompaktowy, potężny i ekonomiczny tokamak."

Więcej informacji na temat aplikacji firmy Tokamak Solutions

Nauczanie: Sterowanie i mechatronika

Uniwersytet Rice przekazuje kontrolę w ręce studentów

“Cieszy nas posiadanie jednej, przystępnej platformy, którą możemy wykorzystać podczas wszystkich zajęć laboratoryjnych. NI myRIO łączy funkcjonalność urządzenia myDAQ z wydajnością opracowanych i stosowanych przez NI w przemyśle technologii."

Więcej informacji na temat rozwiązania Uniwersytetu Rice

Badania: Robotyka i mechatronika

Rozwój hybrydowego symulatora procedur autonomicznego tankowania w powietrzu

"Wysokie wymagania zakładające obsługę pełnowymiarowego stanowiska testowego w czasie rzeczywistym, w połączeniu z nieliniowością dynamiki lotu, mogły zostać spełnione tylko przy wykorzystaniu sprzętu i oprogramowania firmy NI.”

Więcej informacji na temat rozwiązania Uniwersytetu w Bristolu

Nauczanie: Pomiary i oprzyrządowanie

Projekt niedrogiego, zautomatyzowanego dynamometru

“Środowisko LabVIEW daje nam możliwość akwizycji oraz zaawansowanej analizy danych dzięki urządzeniu NI myDAQ oraz modułowi LabVIEW MathScript RT – wszystko to jest możliwe z wykorzystaniem jednego, jednolitego interfejsu użytkownika. Dzięki bezproblemowej integracji sprzętu możemy uruchomić naszą aplikację na komputerze osobistym lub systemie wbudowanym, takim jak NI CompactRIO lub NI Single-Board RIO.”

Więcej informacji na temat rozwiązania Uniwersytetu Kalifornijskiego

Badania: Radio i łączność

Budowa systemu testującego technologie komunikacji bezprzewodowej nowej generacji

“Tradycyjne podejście do łączenia wielu urządzeń w jednym systemie wymagało znajomości kilku języków programowania i wielu różnych narzędzi. Dzięki LabVIEW mogliśmy stworzyć aplikacje na układy FPGA oraz urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Windows w jednym, spójnym środowisku programistycznym. Dodatkowym ułatwieniem był fakt, że pisanie oraz modyfikacja kodu dla macierzy FPGA nie wymagała znajomości skomplikowanych języków opisu sprzętu.”

Więcej informacji na temat rozwiązania Imperial College London

Badania: Biotechnologia

Sterowanie symulatorem serca

"CompactRIO jest niezawodną, niezależną platformą, umożliwiającą naszemu zespołowi przeprowadzanie długich testów, niemożliwych do implementacji na tradycyjnym komputerze."

Więcej informacji na temat rozwiązania Uniwersytetu Leeds

Badania: Nauki biologiczne

Testy i walidacja nowoczesnych, zautomatyzowanych wózków inwalidzkich

"Wykorzystaliśmy platformę NI CompactDAQ i LabVIEW do stworzenia aplikacji, która jednocześnie zbiera oraz loguje dane, a także umożliwia synchronizację kanałów wejściowych oraz wyjściowych – wykraczając poza nasze oczekiwania.”

Więcej informacji na temat rozwiązania pracowników laboratorium PAMELA