You are here

Oprogramowanie dla uczelni

NI LabVIEW

Oprogramowanie LabVIEW, używane przez ponad 6000 uczelni wyższych na całym świecie, w praktyczny sposób przygotowuje do pracy przyszłych innowatorów.

Dowiedz się więcej o LabVIEW

Zobacz wersję studencką

Pobierz pakiet ewaluacyjny

NI Multisim

Multisim jest najlepszym w swojej klasie środowiskiem symulacji SPICE używanym przez uniwersytety na całym świecie do praktycznej nauki teorii obwodów i elektroniki.

Dowiedz się więcej o NI Multisim

Zobacz wersję studencką

Pobierz pakiet ewaluacyjny

Opcje licencji dla uczelni

Licencje NI dla uczelni (Academic Site Licenses), oferowane w różnych pakietach, umożliwiają wyposażenie nauczycieli, badaczy i studentów w oprogramowanie do graficznego projektowania systemów. Po zapoznaniu się z poniższymi opcjami, więcej informacji, włącznie z cenami, można uzyskać od przedstawiciela NI.

Licencje LabVIEW do nauczania

Licencje te dotyczą wykorzystania w sali wykładowej, pracowni komputerowej lub laboratorium dydaktycznym, w celu umożliwienia praktycznej nauki i poznawania różnych pojęć technicznych z zakresu elektryczności, energetyki i elektroniki. Nauczyciele mogą również instalować oprogramowanie na swoich komputerach osobistych w celu przygotowania programu nauczania.

 • Mała: Zastosowanie na wszystkich komputerach w ramach danej jednostki instytucji uczelnianej, takiej jak instytut uczelniany lub szkoła średnia.
 • Średnia: Zastosowanie na wszystkich komputerach w ramach danej jednostki instytucji uczelnianej, takiej jak wydział uczelniany.
 • Duża: Zastosowanie na wszystkich komputerach w ramach danej jednostki instytucji uczelnianej, takiej jak kampus uczelniany.

Licencje LabVIEW do nauki i badań

Licencje te dotyczą wykorzystania w sali wykładowej, pracowni komputerowej lub laboratorium dydaktycznym, w celu umożliwienia praktycznej nauki w różnych dziedzinach naukowych i technicznych, jak również w uczelnianych ośrodkach badawczych. Nauczyciele i naukowcy mogą również instalować oprogramowanie na swoich komputerach osobistych w celu przygotowania programu nauczania i do badań naukowych.

 • Mała: Zastosowanie na wszystkich komputerach w małym rozmiarze w wynegocjowanych granicach (insytut lub szkoła) w ramach instytucji uczelnianej.
 • Średnia: Zastosowanie na wszystkich komputerach w średnim rozmiarze w wynegocjowanych granicach (wydział lub technikum) w ramach instytucji uczelnianej.
 • Duża: Zastosowanie na wszystkich komputerach w dużym rozmiarze w wynegocjowanych granicach (wydzielony geograficznie kampus) w ramach instytucji uczelnianej.

Licencje LabVIEW wyłącznie do badań

Licencje te dotyczą wykorzystania w uczelnianych ośrodkach badawczych. Naukowcy mogą również instalować oprogramowanie na swoich komputerach osobistych do badań naukowych.

 • Pakiet uczelniany: dla jednego naukowca.
 • 5 użytkowników: zastosowanie w małym laboratorium badawczym dla maksymalnie pięciu użytkowników.
 • 10 użytkowników: zastosowanie w małym lub średnim laboratorium badawczym dla maksymalnie 10 użytkowników.

Licencje Multisim wyłącznie do nauki

Licencje te dotyczą wykorzystania w sali wykładowej, pracowni komputerowej lub laboratorium dydaktycznym, w celu umożliwienia praktycznej nauki elektrycznych, energetycznych, i elektronicznych koncepcji inżynieryjnych. Nauczyciele mogą również instalować oprogramowanie na swoich komputerach osobistych w celu przygotowania programu nauczania.

 • Mała: Zastosowanie na wszystkich komputerach w małym rozmiarze w wynegocjowanych granicach (insytut lub szkoła) w ramach instytucji uczelnianej.
 • Średnia: Zastosowanie na wszystkich komputerach w średnim rozmiarze w wynegocjowanych granicach (wydział lub technikum) w ramach instytucji uczelnianej.
 • Duża: Zastosowanie na wszystkich komputerach w dużym rozmiarze w wynegocjowanych granicach (wydzielony geograficznie kampus) w ramach instytucji uczelnianej.

Opcje instalacji dla studentów

Opcje te są dodawane do uczelnianych umów licencji indywidualnych na oprogramowanie do nauki lub nauki i badań, które są aktywne w standardowym programie serwisowym SSP (Standard Service Program), aby umożliwić aktualnym studentom zainstalowanie i aktywację oprogramowania na swoich komputerach osobistych w celach edukacyjnych.

 • Opcja instalacji LabVIEW dla studentów: obejmuje LabVIEW w wersji studenckiej (Student Edition) oraz wszystkie zestawy narzędzi i modułów określonych indywidualną licencją LabVIEW dla uczelni.
 • Opcja instalacji Multisim dla studentów: obejmuje Multisim oraz NI Ultiboard w wersji edukacyjnej (Education Edition).
 • Opcja instalacji oprogramowania NI dla studentów: obejmuje całe oprogramowanie określone w opcjach instalacji LabVIEW i Multisim dla studentów (wymaga ważnych indywidualnych licencji Multisim i LabVIEW dla uczelni).