You are here

NI LabVIEW Academy

NI LabVIEW Akadémia

Program NI LabVIEW Academy zapewnia instytucjom akademickim pełen pakiet edukacyjny, wspierając zarówno kursy obowiązkowe jak i wybieralne. W trakcie programu NI LabVIEW Academy, studenci otrzymują narzędzia niezbędne do zdobycia wiedzy i umiejętności, które mogą potwierdzić przystępując do egzaminu CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) - uznawanego na całym świecie certyfikatu pierwszego stopnia, poświadczającego umiejętności programistyczne w środowisku NI LabVIEW. Każdy student uczestniczący w zajęciach otrzymuje także bezpłatną kopię programu NI LabVIEW w wersji studenckiej.

 

Korzyści płynące z uczestnictwa w NI LabVIEW Academy:

  • Uczelnia otrzymuje pełen pakiet edukacyjny – zestaw instrukcji, ćwiczeń, prezentacji oraz zadań domowych, które mogą być wykorzystane bezpośrednio, jako materiał szkoleniowy, lub służyć za punkt wyjściowy do przygotowania zajęć.
  • Uczelnia otrzymuje oficjalny tytuł “NI LabVIEW Academy”, dzięki czemu uzyskuje prawo do używania logo programu oraz zostaje przedstawiona na naszej stronie internetowej.
  • Każdy student kończący kurs ma możliwość podejścia do bezpłatnego egzaminu CLAD na terenie uczelni.
  • Każdy student uczestniczący w zajęciach otrzymuje bezpłatnie oprogramowanie LabVIEW w wersji studenckiej.

 

Wymagania programu NI LabVIEW Academy:

  • Przynajmniej trzydziestogodzinny program szkoleniowy, obejmujący materiał wymagany do uczestnictwa w egzaminie CLAD.
  • Wszyscy wykładowcy muszą posiadać certyfikat CLAD, conajmniej jedna osoba musi posiadać CLD.
  • Stanowiska wyposażone w sprzęt do akwizycji danych – przynajmniej jedno urządzenie na dwoje studentów.
  • Posiadanie licencji LabVIEW Academic Site z aktywnym pakietem SSP (Standard Service Program).
  • Materiały edukacyjne – przygotowane samodzielnie zatwierdzone przez National Instruments lub zapożyczone bezpośrednio z zajęć LabVIEW Core (dostarczonych w ramach programu).
  • Sala wyposażona w komputery z dostępem do Internetu.

 

Aktualna lista uczelni posiadających status NI LabVIEW Academy w Polsce:

 

 Uczelnie o statusie NI LabVIEW Academy na świecie.